Game Show

Nơi chia các loại trò chơi nhỏ đến các game sow lớn do Quang Huy phụ trách sẽ giúp phần sôi động hơn cho các ban ngành trong Hội thánh của quí ví.

TRÒ CHƠI LỚN

This list is empty.

CÁC THỂ LOẠI ĐỐ KINH THÁNH

This section is empty.

TRÒ CHƠI SINH HOẠT TẬP THỂ

B- TRÒ CHƠI SINH HOẠT THI ĐUA CÁC TỔ

2010-12-01 15:55
I- TRÒ CHƠI TRONG PHÒNG        Gồm những trò chơi thi đua giữa các tổ hoặc các nhóm với nhau. 1- Trò Chơi Có Dụng Cụ. 2- Trò Chơi Suy Đoán Và Sáng Chế. II- TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI        Gồm những trò chơi thi đua giữa các tổ hoặc...

A- TRÒ CHƠI SINH HOẠT VÒNG TRÒN

2010-12-01 15:55
I- TRÒ CHƠI PHẢN XẠ        Gồm những trò chơi có tính cách trí tuệ, đòi hỏi người chơi phải có sự linh động biến báo, phản xạ nhanh về các động tác và lời nói của người điều khiển, chơi riêng từng người. II- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG...

C. TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẸ

2010-12-01 15:54
1. Chim Bay Cò Bay - NĐK ra giữa vòng tròn hô tên một loài vật. Nếu loài nào bay được thì tất cả NC giang 2 tay bay lên (loài bay là loài có cánh). - Nếu loài nào không bay được tất cả NC đứng im không được nhúc nhích. * Ai không phản ứng nhanh bị phạt. 2. Phản Xạ - NĐK đứng giữa vòng hô ba loại...

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163