Article archive

Bản tin video tối 13-12-2010

2010-12-13 15:15

Video: Việt Nam Tuần Qua

2010-12-11 04:05
 

Bản tin video ngày 14 10 2010

2010-12-10 16:48

Video: Giải Nobel Hòa Bình 2010

2010-12-10 16:32
 

BẢN TIN VIDEO SÁNG 07-12-2010

2010-12-07 08:35
 

hhh

2010-12-07 03:12

VIDEO KỲ VỌNG DÂN CHÚNG

2010-12-05 18:47
 

Bản tin video sáng 04-12-2010

2010-12-04 08:30
 

Bài 1: Ý tưởng nào hình thành Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn?

2010-12-03 09:52
Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn được thành  lập ngày 15/11/2007 với ban đầu chỉ có 24 sinh viên chính thức và 7 sinh viên dự thính, nay đã được 27 tháng với 56 sinh viên tập trung toàn thời gian. Việc tuyển sinh khóa đầu tiên là một ân điển cho các sinh viên, bởi ý tưởng ban đầu của nhóm...

Bài 2: Lạc điểm hình thành trường chức vụ Mennonite Sài gòn.

2010-12-03 09:25
     Tháng 09/2007 Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ có khóa mục vụ tại Campuchia, chỉ có ít học viên đến được đó đáp ứng được điều kiện xuất nhập cảnh, phần lớn không có hộ chiếu , 5 mục sư khi về bị công an bắt giam., số lượng nhân sự và người tình nguyện cần đào tạo luôn luôn...
Items: 1 - 10 of 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163