Video Clip Thánh Kinh Hè Thiếu Nhi Mennonite Tây Nguyên

Video Clip Thánh Kinh Hè Thiếu Nhi Mennonite Tây Nguyên

Tập 1

 

________________________________

Tập 2

________________________________

Tập 3

________________________________

Tập 4

________________________________

Tập 5

________________________________

Tập 6

________________________________

Tập 7

Bình luận

Date: 2010-12-12

By: Nguyen Thi

Subject: God Is Love

Rất cảm động và được khích lệ. Amen!!!

Date: 2010-12-12

By: Thanh Hoa

Subject: Tuyệt vời

Ngợi khen Chúa của chúng ta. Ngài thật tốt lành

Date: 2010-12-12

By: huy hoang

Subject: rất tuyệt.

Một hội thánh đơn sơ, dân làng tin cậy thì Chúa ban phước.
Thật rất là tuyệt vời cho HT Mennonite Tây Nguyên

New comment


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163