VIDEO Clip Lễ trao Chứng Thư Mục Vụ (25/03/2005)

VIDEO Clip Lễ trao Chứng Thư Mục Vụ (25/03/2005)

Ngày 25/03/2005 Tổ chức Mennonite thế giới gồm Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ và EMM đã thống nhất ký tên vào Chứng thư mục vụ để phong chứng mục sư, truyền đạo cho các nhân sự thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam.

PHẦN 1

 

PHẦN 2

còn tiếp......


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163