Trích đoạn video clip CSVN đã từng dùng vũ lực 1 cách thô bạo với Giáo Hội Mennonite VN rất nhiều lần

Chiến lược của CSVN nhằm tiêu diệt Giáo Hội Mennonite là một hội thánh dám nói sự thật về công lý:



 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163