TIN THĂM VIẾNG-BỒI LINH GIÁO HẠT ĐÔNG NAM BỘ VÀ HẠT ĐỊNH QUÁN

TIN THĂM VIẾNG-BỒI LINH GIÁO HẠT ĐÔNG NAM BỘ VÀ HẠT ĐỊNH QUÁN

Ngày 15.10.2009 Mục sư Nguyễn Thành Trung (TTQ) và Mục sư Đoàn Đình Hùng (PHT) đã đến thăm viếng khích lệ và bồi linh cho nhân sự Giáo Hạt Đông Nam Bộ do Mục sư Điểu Bao (giáo hạt trưởng) tổ chức. Chúa cho buổi thăm viếng-bồi linh được diễn ra tốt đẹp. Các mục sư, truyền đạo, nhân sự đã cùng cầu nguyện và tiếp tục kết ước dấn thân trong chức vụ phục vụ Chúa. Tin thần các vị mục sư, TĐ, nhân sự cùng các tín hữu đang hiệp nhất yêu thương trong tình yêu Chúa.

  Cũng cùng thời gian nầy Mục sư Nguyễn Thành Nhân (GH trưởng Sài Gòn), TĐ Nguyễn Thiên Ân (giáo hạt phó) và Mục sư Phạm Ngọc Thạch (trưởng ban truyền giáo) đã đến thăm viếng và bồi linh cho Hạt Định Quán (GH Sài Gòn) cảm ơn Chúa sau những năm người chăn bầy là Msnc Đoàn Văn Diên bị bị nạn Hạt Định Quán bị khó khăn, tản lạc ... tưởng chừng như không còn có thể nhóm lại được. Cảm ơn Chúa Ms Nguyễn Thành Nhân đã đến thăm viến và khích lệ các con dân Chúa giữ vững đức tin và lập lại tổ chức cho Hạt Định Quán.


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163