Thông tin cập nhật sáng 14-12-2010

Thông tin cập nhật sáng 14-12-2010

Hiện giờ 7h40 ngày 14-12-2010 hàng trăm lực lượng công an an ninh đã bao vây và lập rào cản hai cơ sở của Giáo Hội Mennonite không cho ai ra vào nhằm phi tang bằng chứng trái pháp luật của CSVN. Con của Ms.Phạm Ngọc Thạch (Bé Khải Huyền) 9 tháng tuổi, cô Nụ là vợ Ms.Thạch ra mua cháo cho con khi về lực lượng công an an ninh không cho vào. Ms. Thạch xin cho bé Khải Huyền ra với mẹ nhưng họ không cho. Tình hình văn phòng Giáo Hội (C5/1H) họ đang vào đập phá.

Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp tục..................................

Hình Ảnh:

Buổi cầu nguyện thâu đêm


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163