TA THẮNG NHỜ ĐỨC TIN!

TA THẮNG NHỜ ĐỨC TIN!

Không ai giúp gì cho tín hữu ngày nay được,  khi Thiên Chúa cho phép mọi sự đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống!  Ngài có thẩm quyền để điều khiển và Ngài sẽ hành động theo ý định của Ngài!  Qua sách tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ về một bối cảnh được xảy ra trong Thiên ý định có giá trị ứng dụng cho hôm nay, Thiên Chúa mạc khải cho dân sự Ngài và chúng ta ngày nay thật giống nhau, nhưng sự sâu nhiệm vẫn được nói đến trung tâm điểm là người công chính được cứu bởi đức tin và sống bởi đức tin, một đời sống thực hữu của tín hữu trong Hội thánh khi đang đối diện với môi trường mưu sinh và sự phục vụ hiện tại.  Chúng ta cùng ôn lại chân lý tuyệt vời có tác dụng củng cố tăng trưởng đức tin người Cơ-đốc và để kịp thời giúp anh chị em kiên định trong đức tin.

 

I/. Qua sách tiên tri Habacuc(605-600 trước CN)vị vua hung hăng nầy đang đầy quyền lực(theo sách Habacuc)đang áp bức dân Ysorael:

 

1-(Hab 1:1-4)  Tại sao trong vỏng dân sự Thiên Chúa có nhiều điều tồi bại xảy ra?

 

-Một gánh nặng trên dân sự của thiên Chúa phải gánh, cho nên là một sứ giả Phúc-âm luôn ôm ấp, vật lộn với tậm trạng nầy, sự quan tâm đến thực tế trong cuộc sống của dân Chúa nhưng có thể cố gắn với nhiều nổ lực, và cuối cùng không tìm ra giải pháp nào khác chỉ còn cách là kêu van cùng Ngài.  Không chỉ giải cứu chính mình thôi nhưng xin Ngài giải cứu cả dân sự của Ngài trong hoàn cảnh thiên pháp không còn tôn trọng.

 

-Đối với một tín hữu đức tin không vững chắc, thì tâm trạng thắc mắc đó có thể diển biến xa hơn, trong thực tế có nhiều tín hữu đã vấp ngã, nao sờn trong đức tin, do đó trong Hội thánh có những nạn: tranh chấp, tham nhũng kinh phí cho dự án, cứu tế, thỏa hiệp và thao túng lộng hành…

 

2/.  (Hab 1:5-11) Dân Canh-đê trước khi tái lập trật tự bằng phương án cướp phá mọi sự?

 

-Tàn bạo, hung ác, càng quét(1:6).  Một chế độ bạo ngược, chiếm đoạt nhà cửa, đất đai, tài sản cách trằng trợn(1:9).

 

-Người dân sống trong cảnh sợ hãi, không biết lúc nào sẽ bị dẫn đi vì tội nào đó.  Mỗi địa phương có một luật lệ riêng, ngoài luật lệ chung bất chấp luật pháp quốc tế(1:7).  Những anh lính nầy hầu hết dốt nát, kêu ngạo,…(1:10).  Họ chẳng tin vào thần thánh nào cả, chỉ biết thờ phụng sùng bái sự bạo lực(1:11)

 

3/. (Hab 1:12-16) Tại sao Chúa lại sử dụng sự gian ác của dân Canh-đê để tái lập sự công chính?

 

-Sự của kẻ ác sẽ ứng dụng trên kẻ ác.  Chúa không dùng người công chính để làm việc ác nhưng Ngài sử dụng kẻ ác để tiêu trừ kẻ ác.” Nó đào một hố sâu, Nhưng lại té vào hố nó đã đào”(Thi 7:15, 9:15; Châm 28:10).

 

-Sử dụng kẻ ác sanh ra tội ác khi tội lỗi chúng được trọn thỉ sự hủy diệt sẽ đến(Sang 15:16) và bày lộ người công chính sáng láng vinh hiển trên đất.

 

4/. (Hab 2:1-4) Tín hữu phải chờ đợi khi thấy người tốt lành và kẻ xấu sẽ không được Thiên Chúa đối xử như nhau và cuối cùng những tín hữu trung tín sẽ được giải cứu?

 

-Người thế gian tin mọi sự và hành động theo mắt thấy và lý trí.  Người tín nhân Cơ-Đốc chỉ tin vào Chúa Jesus và những gì mình thấy lẫn không thể thấy.  Có nhiều điều xảy ra trong thế giới nầy mà đầu óc con người không thể giải thích nổi, nếu họ không tin vào sự hiện hữu Đức Chúa Trời, và tin rằng Ngài đang tể trị hoàn toàn.

 

-Đức tin của người Cơ-đốc là biết đặc đúng chổ mới linh nghiệm, tin vào Đấng đã chết và Ngài sống lại.  Kinh sợ và tin vào chính Đấng có thẩm quyền trên mọi sự Ngài thể giết cả linh hồn và thiêu hủy thể xác(Mat 10:28).

 

5/. (Hab 2:6) Công bố năm lời tiên tri dành cho kẻ dữ:

 

-ba lời đầu: kẻ ác đang bốc lột và cướp phá nhắm vào kẻ yếu hơn và nghèo hơn.

-lời thứ tư: họ tự làm nhục.

-lời thứ năm: họ sẽ không đạt được điều quan trọng, đó là không thể nhận biết Hồng ân Thiên Chúa muốn ban cho con người.

 

 

II/. Đường của người công chính phải đi:

 

Trong Kinh thánh luôn dự báo trong tương của mọi tín hữu phải xảy ra hoạn nạn (Mat 5:3-11)và họ phải chịu chấp nhận, xem như những phước hạnh.  Gia-cơ cho biết các tín hữu nên: mau nghe(chúng ta đã nghe những gì?), chậm nói và chậm giận, vì mau nói và mau giận là điều không đến từ Thiên Chúa vì sẽ không thực hiện được đường lối công chính Thiên Chúa(Gia-cơ 1:19-20). 

 

III/. Sự hiểu biết của chúng ta còn giới hạn:

 

Theo Kinh thánh cho biết Tiên tri Habacuc là người dám“ chất vấn”Thiên Chúa.  Suốt nhiều thế kỷ đã trôi qua, con người vẫn chịu nhiều khốn khổ bởi những nghịch lý thiên nhiên mà Thiên Chúa dựng nên gần như vô lý.  Đức tin của người công chính vẫn phải tuyên xưng “công lý”của Thiên Chúa ra cho mọi con người và những tín hữu cũng cần chú ý thận trọng bởi công lý ấy không phải bao giờ cũng rõ ràng và nhiều người phải đành im lặng giấu đi những suy nghĩ: với nhiều nỗi nghi vấn, ngờ vực.  Qua tiên tri Habacuc, nói rằng: “ tại sao Thiên Chúa cho phép sự bất công chiến thằng?”và trớ trêu thay khi Ngài lại sử dụng”phương cách trừng phạt kẻ áp bức, tại sao Đức Chúa Trời lại thay thế kẻ ác bằng một con người khác tệ  hại hơn?”.

 

VI/. Có phải chăng Thiên Chúa đang hành động theo hai ý tưởng như sau:

 

1-Thiên Chúa giữ những bí mật về cách thức(Ngài không dấu nhưng chúng ta khó có thể hiểu), Ngài điều hành cả thế giới, đối với chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài, Ngài vui thích con cái Ngài luôn trung tín và câu nói được tóm tắt:” Người tin Chúa thì sống bởi đức tin” (Hab 2:4).

 

2-Một khi(tiên tri)chúng ta thật sự ngắm xem vinh hiển của Ngài(Giăng 1) thì bản năng(trái-kết quả) từ Thánh Linh sẽ giúp các tín hữu Cơ-đốc(tự nhiên) thực thi “công lý Phúc-âm”.

 

V/. Biểu lộ đức tin:

 

1-Thiên Chúa sẽ mở toang sự mầu nhiệm, Ngài sẽ cho mọi người (tín hữu và người không tin)thấy ân điển là phần thưởng cho những người thuộc về Ngài như thế nào, họ là người công chính sống bởi đức tin được Ngài trọng dụng và phần thưởng về cuộc sống trong tương lai.  Nhưng trước khi điều đó được linh ứng, chúng ta khó mà xác định được rõ ý của sự mầu nhiệm nầy vì các luật pháp đã che khuất mọi ý định mà Thiên Chúa làm cho con người khiếp sợ khi” bị luật pháp” lên án. 

 

2-Thiên Chúa sẽ ngự trong sự oai nghi, toàn thể cõi đất sẽ câm lặng khi thấy vinh hiển của Ngài(2:20).  Sự khải hoàn của Ngài ngự đến qua những minh họa với những hình ảnh thi vị và gợi nhớ lại những lần Thiên Chúa can thiệp trước kia trong quá khứ của người Ysorael(3:1).  Giữa những khốn cùng, khủng hoảng người công chính vững bước kiên định đi từng bước trên cao như đang đi trên những đỉnh núi cao vời trên đất(3:19), bình tỉnh (3:16; Es 8:11), hân hoan(3:18).  Ma-ri-a đã từng ca ngợi sự đoái thương (Lu 1:47).

 

Tóm Lại:

 

Làm sao trong đời sống thể xác còn mặc lấy trong con người chúng ta khó tránh khỏi sự sợ hãi nao núng trước hoàn cảnh? Chúng ta nếm trãi những hoạn nạn xảy ra trong cuộc đời, khi mọi người chung quanh xem như là” rủi ro, không may mắn…”hay còn có người xem nó như là sự trừng phạt của Thiên Chúa, ảnh hưởng đến hết thảy mọi con người đang sống trên đất…  -Exote công bố: “Nếu con phải chết thì con chết”(Ext 4:16).

 

Vậy thì làm sao?

 

Hãy cùng tôi dâng lời cầu nguyện, nài xin ngay bây giờ cùng Thiên Chúa là Cha của chúng ta:

 

Lạy Chúa của chúng con, lạy Vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này chúng con đang liều mạng, xin đến cứu giúp chúng con. Chúng con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.  Ngài công minh chính trực xiết bao! Bây giờ, tuy chúng con phải nuốt cay ngậm đắng chúng vẫn chưa lấy làm thoả mãn.

 

Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho chúng con lòng vững vàng trong đức tin, sự dũng cảm, và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài “sư tử”. Xin đổi lòng “con sư tử” ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Chúng con cô đơn, xin đến cứu giúp con.

 

Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, chúng con đâu còn ai nữa ! Ngài thấu biết mọi sự trên đời, Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế. Lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này !”(Ext 4)

 

“Vâng, thế thì ngày nay chúng tôi không hổ thẹn vì đức tin nơi Phúc-âm. Quả thế, đức tin nơi Chúa Jesus Christ là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu rỗi bất cứ ai có lòng tin và không có sự phân biệt!  Vì trong ân điển Phúc-âm, qua sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép : Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.”(Rom 1:16-17)trong Danh Chúa Jeusus Christ .Amen !

 

Ms. Lê Quý Hữu


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163