Phúc Trình số 2

Phúc Trình số 2

 

Về Việc : Phản biện các bài báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trong 5 kỳ từ 22/09/2010-27/09/2010  mạ lỵ Tôi  tức Nguyễn Hồng Quang (mục sư Ordained)  với loạt bài “ Bộ mặt thật của mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang”  có dấu hiệu vi phạm pháp luật của báo SGGP.

 

ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, SÀI GÒN VIỆT NAM

 

 Quận 2 ngày 11/10/ 2010.

 

PHÚC TRÌNH SỐ 2

 

Về Việc : Phản biện các bài báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trong 5 kỳ từ 22/09/2010-27/09/2010  mạ lỵ Tôi  tức Nguyễn Hồng Quang (mục sư Ordained)  với loạt bài “ Bộ mặt thật của mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang”  có dấu hiệu vi phạm pháp luật của báo SGGP.

 

Giới Thiệu:

 

 

Báo SGGP nêu rất nhiều chi tiết, sự việc để vu cáo tôi qua năm bài báo; trong phúc trình số 1 ngày 02/10/2010, tôi liệt kê  tất cả các chi tiết và tóm tắt 4 vấn đề trung tâm mà 5 bài  báo SGGP nhắm  để triệt hạ tôi  là:

1.    Vấn đề Tôn giáo : Là Phỉ báng phái Tin lành Mennonite và Tin Lành nói chung.

 

2.    Vấn đề chính trị : Gán ghép, xuyên tạc.

 

3.    Vấn đề chống chính sách : Ghép tội, vu khống, quỷ quyệt.

 

4.    Vấn đề đạo đức cá nhân: Mạ lỵ, gian dối nhằm phá hoại tôn giáo

 

    PHẦN PHẢN BIỆN

 

 

I.                    Vấn đề Tôn giáo:

1.                  Vấn đề tự phong mục sư : Báo SGGP cho rằng Tôi ( Nguyễn Hồng Quang) là  mục sư “Tự Phong”. Vậy tự điển Việt Nam nói gì  về nghĩa tự phong? Luật pháp Việt Nam nói gì về sự phong chức trong tôn giáo? Và thực tế  trong tôn giáo như thế nào?

 • Theo Pháp Lệnh Về Tín Ngưỡng Tôn Giáo: Số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/06/2004 do chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An ký tại chương III điều 22  qui định việc “ phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tôn giáo được thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo…” trong Trường hợp Tôn giáo nào được cấp pháp nhân việc bổ nhiệm hay phong phẩm mới có yếu tố  đăng ký với nhà nước trong 30 - 45 ngày mà không trả lời thì coi như hợp pháp (Điều 16.5 của ND922/2005/ NĐ-CP). Trường hợp  đạo Tin lành  có nhiều hệ phái chưa có pháp nhân thì chỉ thị  số 01/2005/CT-TTg do Thủ Tướng Phan Văn Khải  ký ngày 04/02/2005 thì chỉ đăng ký hoạt động tôn giáo tại phường, xã với mẫu đơn  M1. Không nhất thiết là chức sắc tôn giáo đó đã được nhà nước công nhận trước mới hoạt động hợp pháp!
 • Theo tự điển: Tự phong tức là: Tự cho mình một chức vụ như: Tự cho mình làm vua. Vậy báo SGGP cho rằng tôi tự cho mình làm mục sư, tức là chức vụ nầy do tôi nén nên cho chính mình; là báo SGGP tự cho mình cái quyền phủ nhận đời sống và sinh hoạt tôn giáo quốc gia cũng như quốc tế từ nghìn xưa đến nay của Tôn giáo trong nhân loại.
 • Theo Giáo Lệ: Trong khi đó mục sư là người chăn bầy rất đơn giản! được phong chức bởi  ba cách :

Một là:  Hội Thánh địa phương thừa nhận chức vụ người chăn.

Hai là:   Giáo Hội cấp Quốc Gia  thụ phong.

Ba là :   Các Giáo hội thuộc hệ thống thông công Quốc Tế  thụ phong.

 Việc Thụ Phong hay truyền chức căn cứ vào quá trình dài học tập, quản trị Hội Thánh, rèn luyện kinh nghiệm trong chức vụ, không phạm tội ác và không vi phạm pháp luật quốc gia và quốc tế, được Hội Đồng Giáo phẩm xét kỹ rất công tâm, đồng thời chuẩn thuận của các cộng đồng liên hệ tới người được thụ phong.

Như Vậy không một quốc gia  nào can thiệp vào việc phong chức , phong phẩm cho mục sư , Toàn thế giới rất tôn trọng công việc của nội bộ các tôn giáo  về việc nầy.

Thực tế quá trình thụ chức mục sư của tôi:

 • Trước năm 1995, tôi được Cộng đồng Tin Lành Tín nhiệm bổ nhiệm trong công tác truyền giáo, giảng dạy và đắc cử chức “ Phó Tổng Quản Nhiệm Giáo Khu Thành Phố” của Liên Đoàn Truyền Giảng Phúc Âm lúc mục sư Trần Mai bị Tù tại Trại Giam Tống Lê Chân, Bình Phước 1990- 1993.
 • Năm 1994-1996: Tôi được tín nhiệm cử phụ trách nhóm Thông Công Cơ Đốc Tân Bình và Hội Thánh Tình Thương Cơ Đốc và là Điều Phối Viên, rồi Phó chủ tịch Baptist General Conference  (BGC) của  giáo hội BGC,  Hoa Kỳ ( MS Trần Đình Ái, MS Phạm An Vui, MS Huỳnh Thiên Bửu làm cố vấn trong nước, MS Lê Tự Cam và MS.Trương Công Trí cố vấn tại Hải ngoại.).
 • Năm 1998- 2010 : Được MS Nguyễn Văn Huệ ( Hoa Kỳ), Cố MS Phạm Xuân Tín ( Viện Trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang) ủng hộ, cố vấn và được Liên Hữu Tin lành Mennonite Bắc Mỹ bổ nhiệm Thành lập Giáo Hội Lành Mennonite Lâm Thời ( tôi là Chủ Tịch đầu tiên).
 • Tôi được Liên Hữu Tin Lành Mennonie Việt Nam- Bắc Mỹ bổ nhiệm như là mục sư Lãnh Đạo của Giáo Hội Mennonite lâm thời tại Việt nam: với bảy chứng thư, chứng từ ký từ năm 1998-2002 do Hội Trưởng Liên Hữu Mennonite VN- Bắc Mỹ mục sư tiến sĩ Phạm Hữu Nhiên có trụ sở tại 167 Whitefield Dr. NE. Calgary, Alberta T1Y 5X1 Canada Phone/fax: 403- 293 -8885  ấn ký. ( bút lục 1-5)
 • Năm 2001: Giáo Hội Quốc Gia của Tin Lành Mennonite Canada có trụ sở tại 600 Shaflesbury Blvd. Winnypeg MB R3P ÕM T: 304 -888-6781, F: 204-831-5675  công nhận tôi là mục sư “ Lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Tin lành Mennonite tại Việt Nam, toàn quyền thực hiện mọi nghi lễ Cơ Đốc Giáo và tuyên bố đức tin trong bối cảnh Mennonite”. Bản công nhận do Hội Trưởng  Henry Paetkau và Tổng Thư ký Dan Nighswander ký ngày 28/11/2001 ( bản dịch do Phiên dịch của Đoàn Luật sư có Chứng Thực của Đoàn Luật Sư TP. HCM do LS Ngô Văn Tấn  TUN ký. ( Bút lục 6-7)
 • Năm 2004: Tôi được Đội Đồng: Lanscaster Conference of The Mennonite Church có trụ sở tại 2610 Lincoln highway East, Box5 Lancaster, PA 1762. USA.  Phone: 717-293-5246, 1-800-216-7249 Thụ phong ( Ordained ; bút lục 8-9). Đây là giá trị  tinh thần cao quý nhất của chức vụ mà người hầu việc Chúa trong Giáo Hội Tin lành Mennonite toàn cầu nói chung, và cũng là  phần thưởng rất danh dự cho tôi hơn 20 năm phục vụ Chúa tận tụy mới có được.
 • Trong giấy chứng nhận công vụ ngày 27/05/2002 và 28/05/2003 của Hiệp Hội Thông công Tin lành Việt Nam (Vietnam Evangelical Fellowship.VEF, là tổ chức Liên Giáo phái gồm 23 giáo hội và tổ chức Tin lành Quốc Tế và Trong nước hoạt động từ trước  và sau 1975 đến nay, có nhiều gióa hội thành viên có pháp nhân và Hội Thánh địa phương  được cấp giấy hoạt động) giới thiệu tôi là Chủ tịch ban điều hành Giáo hội Mennonite đồng thời là thành viên của Hiệp Hội. Tôi đặc trách Ủy Ban Pháp Luật của Hiệp Hội  ( bút lục số 10, 11).

2.                  Báo SGGP vu khống tôi “Tự phong chức Hội trưởng Tin lành Mennonite năm 2005”:

 • Thực tế: Giáo Hội Tin lành Mennonite Việt Nam là thành viên Á Châu và Thế Giới, Giáo Hội Mennonite Thế Giới với ngót 500 năm hoạt động trên toàn cầu, có tín điều lừng danh, sâu sắc và đơn giản. Có nếp sống đạo chơn thật đáng tin trên khắp thế giới. Do vậy Hội Trưởng của một giáo hội quốc gia như Việt Nam không bao giờ Tôi “tự phong”.mà được thế giới tiếp nhận như tôi!
 • Thực tế:  Năm 1999: Tôi là chủ tịch Giáo Hội Mennonite lâm thời do bầu cử và tôi được đắc cử có chứng kiến và chấp thuận của Mennonite hải ngoại. Đây là kết quả của sau nhiều năm họ thông công hổ trợ từ lúc Hội Thánh có Trụ sở Tại Tân Bình số: 201/105 Hoàng Việt F4 Tân Bình .
 • Thực tế: Thời gian tu học tại Hoa kỳ, tôi vận động Liên Hữu Mennonite Việt Nam- Bắc Mỹ cho thành lập Giáo Hội chính thức tại Việt Nam, họ chấp thuận. Tôi lúc đó trong cương vị là mục sư  trưởng ban Tổ chức Hội Đồng và với tư cách là chủ tịch giáo hội Mennonite Lâm thời, với quyền nầy tôi đề cử Ông Nguyễn Quang Trung - một  nhân sự xã hội của Hội Thánh Mennonite Bình Thạnh Trước 1975, 67 tuổi làm “ Hội Trưởng Danh Dự”.  Hội đồng nhiều người không chấp nhận nhưng vì tin hiểu tôi thuyết phục họ chấp hành. Điều nầy do tôi bảo hộ với một ý nghĩ gửi cho chính quyền một thông điệp Hòa Bình  từ giáo hội Mennonite mới phục hoạt.  Nó rất có lợi cho việc phối hợp quốc tế. Hội đồng gồm 47 nhân sự có 40 người là quản nhiệm, riêng MS Trung chỉ có 7 nhân sự dự không có ai có bầy chiên, không ai là đang quản nhiệm nếu bầu cử thất bại là 100%. Hơn 3 năm nhóm chung và thông công với Ông Nguyễn Quang Trung không thấy ông có Hội Thánh riêng bao giờ, chỉ co ít tín hữu mà họ chỉ trên dưới hơn 10 người nhóm ké giáo hội bạn. việc ông báo Quãng Ngãi là bên ông là hoàn toàn không thật. Mennonite theo qui chế điều hành được thông qua theo thể chế Hội Chúng Chế nên có gợi ý của các Cố vấn tôi được bầu cử với số phiếu tuyệt đối  với chức  “Phó Hội trưởng kiêm Tổng thư ký”.
 • Thực tế: Năm 2004: tôi đi tù, ông Trung bị bất tín nhiệm qua Văn bản Phản đối của Giáo Hạt Sài Gòn ngày 26/09/2004.
 • Thực tế: Ngày 21/09/2004 : Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội tố cáo Ông Nguyễn Quang Trung Trong Vai trò Hội Trưởng xâm phạm hoạt động của Ban điều hành Giáo Hội khi đánh tráo biên bản cuộc họp giáo hội gây chia rẽ việc điều hành.
 • Thực tế: Ngày 30/09/2004 Quyền Phó Hội Trưởng Lê Thị Phú Dung làm tường trình xin lỗi Bna Điều Hành vì bị Ông Nguyễn Quang Trung lợi dụng lòng tin người hầu Việc  Chúa bị Ông Trung lừa ký biên bản sửa nội dung  quyết nghị của Hội đồng điều hành của giáo hội trong các văn bản họp các vấn đề quan trọng của giáo hội ngày 23/09/2005 và 09/09/2004…đánh tráo nội dung và xâm phạm quyền Thư ký.
 • Thực tế: Thông Báo ngày 22/11/2004 của ban thường vụ Giáo Hội và các giáo hạt trưởng gồm 14 Thành viên. Vì Ông Trung vi phạm qui chế điều hành của Giáo Hội ( bút lục số 12).
 • Thực tế: Qua văn bản số 10/2000.GH ngày 15/02/2000. Do ông Nguyễn Quang Trung đã không có tín hữu, báo cáo láo với Ban Tôn Giáo Chính Phủ lấy tín hữu của Giáo Hội Mennonite lâm thời xin pháp nhân là bằng chứng ông không thật thà, có ý định không trong sáng. ( bút lục số 13).
 • Thực tế: Do vậy, ông Trung không chịu hòa giải dù EMM cố hết sức thuyết phục, giải hòa nhưng ông quyết định nhờ chính quyền và nói dối với Mennonite hải ngoại: “ Sau nầy có pháp nhân mới hiệp nhất!”.  Do vậy, ngày 10/06/2005 EMM Hoa Kỳ và đại diện Liên Hữu Mennonite cầu nguyện và cảm thúc, quyết định ủng hộ cuộc bầu cử Hội Đồng lần II, Nữ Truyền Đạo Lê Thị Phú Dung đắc cử  Hội Trưởng với số phiếu 68/75 . Tôi dù đang bị giam cầm tại Dak Trung, Daklak cũng được Hội Đồng tiến cử vào chức vụ Cố vấn Giáo Hội, có chữ ký của Đại diện LH Mennonite Việt Nam- Bắc Mỹ và  MS Glaenn R.Kauffman Giám đốc Á Châu vụ của EMM Hoa kỳ, MS Donnard Sensernig đại diện EMM Hoa Kỳ ký xác nhận biên bản kết quả bầu cử ( bút lục số 14).
 • Thực tế: Ngày 20/09/2005: Tôi vừa ra tù. Trong kỳ họp Ban Thường vụ và các Giáo hạt trưởng, nhất quyết yêu cầu tôi nhận chức Hội Trưởng nhiệm kỳ III, Mục sư Lê Thị Phú Dung từ chức để trở lại Đại Học Sư Phạm và chuẩn bị hoàn tất chương trình Thần học ( bút lục 15).

    Như vậy báo SGGP và ông Nguyễn Quang Trung hoàn toàn nói sai sự thật. Chính Ông Nguyễn Quang Trung mới vi phạm giáo luật và bị hội đồng Điều Hành Giáo Hội bất trín nhiệm, nhờ chính quyền hổ trợ để tạo ra một giáo hội Mennonite khác dưới pháp nhân nhà nước cấp cho Ông Trung. Như vậy Cả Ông Trung và Báo SGGP cố ý tiêu diệt hệ thống tổ chức Mennonite chân chính, hoạt động có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Giáo hội Mennonite đã hoàn tất đăng ký tín lý Anh- Việt theo thủ tục quản lý hành chánh nhà nước trước năm 2000. Chúng tôi làm từ thời điểm nầy chưa có pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng, nhưng vì an ninh phát triển của cộng đồng Menonite đang thờ phượng và truyền giáo chứ không phải đăng ký cho có Pháp nhân, mượn chính quyền để đi hù dọa, mua chuộc, lôi kéo, phá hoại các cộng đồng Cơ Đốc anh em qua thẻ bài “Pháp Nhân”   như Ông Nguyễn Quang Trung và Nguyễn Quốc Cường  dù mang danh Mennonite mà thật sự sự lố bịch của họ lộ ra ngay trên các trang báo SGGP vừa qua khi họ tố cáo Giáo Hội Mennonite thuần túy có trụ sở tại Quận 2.

3.                   Ngót ba mươi năm chưa bao giờ tôi bị kỷ luật, hay bất cứ một  biên bản nào,  hay một cáo buộc về tài chánh trong Hội Thánh được nêu ra trong tập thể.

4.                  Tôi làm việc có đội hình, chưa bao giờ lợi dụng chức vụ thu lợi cá nhân. Chúng tôi được đào tạo, chuẩn bị rất kỹ, nhất là hấp thụ từ nền giáo dục Hoa Kỳ cho lãnh đạo và quản trị theo một mô hình giáo hội dân lập, nặng về tự trị tự dưỡng , không lệ thuộc chính phủ hay Giáo hội quốc tế, không thụ động trong hoạt động giáo vụ cách truyền thống.

5.                  Tôi bác bỏ mọi xuyên tạc của ông Hardash George Leonard, Bà Nguyễn Thị Mùi,  Ông Nguyễn Quang Trung ( người bị Hội Đồng Giáo Hội sa thải vì không năng lực và đạo đức công vụ), Ông Nguyễn Quốc Cường, Ông Trần Xuân Dương ( công an viên), Chúng tôi được Bà Mùi đính chính, Ông Dương đính chính, Vợ ông Hardash đính chính.

6.                  Ông Nguyễn  Duy Tân chủ tịch mặt Trận tổ Quốc quận 2 với tư  cách đó ông chưa bao giờ tiếp xúc hay gặp tôi trao đổi về Tôn Giáo hay bất cứ việc như báo nêu. Tôi có tìm đến văn phòng UBND quận 2  ngày 06/09/2010 để gặp ông để hỏi về phát biểu của ông sai trật về tôi nhưng không gặp.

7.                  Tôi bác bỏ Tín hữu Thiên Ân và cho rằng tín hữu nầy không có thực nên phát biểu ăn theo qui chụp hầm hồ kiểu phi tín hữu nầy chỉ có dàn dựng.

8.                  Riêng ông Huỳnh Văn Vân ( đã bị chủ nhà không cho ở đi khỏi địa phương) Hội Thánh và thế giới đã lưu giữ chứng cứ ông đánh đập tín hữu Mennonite dã man, trong các cuộc “quần chúng tự phát” tấn công Hội Thánh ông là người gian ác nhất ( bút lục 16).

9.                  Vấn đề la hét nhảy múa mỗi ngày ba, bốn lần:  Không bao giờ có một Hội Thánh nào như vậy, ngay cả người điên cũng không có sức, một tuần chỉ nhóm 2 lần ( tối thứ 7 và tối chủ nhật), mỗi lần 2 giờ, trong hai giờ hát thánh ca 30 phút, như vậy 1 tuần 168 giờ chỉ hát có 1 giờ từ 7 giờ tối đến 7 giờ 30 phút  không quá 8’30’, thì giờ còn lại nghe giảng luận Kinh Thánh và lạc hiến hay tiệc thánh diễn ra nhẹ nhàng. Đây hoàn toàn là xuyên tạc! Đối với cộng đồng Tin Lành Thì Hội Thánh Mennonite Quận 2 đạt Hội Thánh chuẩn, chỉ có chính quyền là bôi nhọ mà thôi.

Trong các lời cáo buộc, thực tế Hội Thánh là nạn nhân của không biết bao nhiêu lần bạo lực. Mà kẻ kiếm chuyện không ai khác là lực lượng “quần chúng tự phát đi kèm với chính quyền địa phương” xông vào nơi thờ phượng, nơi văn phòng  hàng trăm lần. Phần thiệt hại luôn về phía Hội Thánh, nhiều lần tín hữu bị thương phải vào bệnh viện. Vô số tín hữu quá sợ hãi, ngay cả bà con, anh em ruột thịt tôi cũng không dám tới thăm tôi.  Thầy Truyền Đạo Điểu Chung  thường va chạm với ông Mỹ, bị chọi đá nhiều lần, chứng kiến rõ nhất sự thực diễn ra hiện học ở Philippin Trường International Evangelical College số phone  00639217774528, Và hơn 50 sinh viên chính quy tập trung 3 năm qua, họ là nhân chứng sống, không thể nào họ nói thiên lệch cho bất cứ cho ai, họ là những công dân trẻ của nước Việt, là tín đồ của Chúa họ sẵn sàng làm chứng cho mọi người biết sự thật đau lòng mà chính quyền gây ra cho HT Mennonite mà họ chứng kiến suốt 3 năm gần đây.

10.              Vấn đề ông Nguyễn Quang Trung vu khống rằng :“Mọi nghi thức tấn phong của  Nguyễn Hồng Quang trên danh nghĩa Giáo Hôi Mennonite là bất hợp pháp ”: Đây là tự tố cáo tính chất vi phạm Pháp luật, xâm phạm quyền tự do tôn giáo của Nguyễn Quang Trung và kẻ đồng lõa, xứng đáng bị công lý lên án họ.Nguyễn Quang Trung và báo SGGP đều cho rằng: “Những chức vụ mục sư Hội Thánh Mennonite của Quang ;Giáo Hội Mennonite Việt Nam và thế giới không phong cho Quang.” : Những bài viết trên báo SGGP về Tin lành nói chung và GH Mennonite nói riêng đã bộc lộ sự kém hiểu biết về các tổ chức và hệ phái Tin Lành của cà  “mục sư” Nguyễn Quang Trung lẫn tác giả. Tin Lành theo kinh thánh và thể chế Hội Thánh phần lớn theo nguyên tắc dân chủ là: Hội Chúng Chế (Baptist, Mennonite, phong trào anh em…) đều lấy Hội Thánh Địa Phương làm căn bản quản trị, việc quyết nghị của HT địa phương rất quan trọng, có khi hơn cả tổng hội về nhiều vấn đề liên quan quyền quản trị của địa phương. Hội Thánh Tin Lành CMA Bắc- Nam Việt Nam dù cùng một giáo hội nhưng 35 năm qua vẫn độc lập với nhau trong mọi vấn đề  từ phong chức hay đối ngoại, đối nội không thống nhất nhau… có sự độc lâp nhau, Baptist tại Việt Nam hơn 7 Chi phái quản trị khác nhau có ai phải công nhận cho ai?. Mennonite Thế giới có bao nhiêu hệ thống quản trị khác nhau: đây là mô hình quản trị độc đáo của Tin Lành như một mô hình dân chủ phong phú khiến cho ĐạoTin lành phát triển mạnh tại Âu Châu, Bắc Mỹ và toàn cầu. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho những nhà cải cách tôn giáo trong thế kỷ 21 để dân chủ hóa tôn giáo cho có lợi hơn đời sống tâm linh của giáo dân.Tư tưởng Ông Nguyễn Quang Trung và tác giả Hoài Nam và Đường Loan là tư tưởng độc tài nửa phong kiên nửa bất lương. Các bài viết mang tính mạ lỵ rẽ tiền là chính không phải mang tính “đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình với các thế lực thù địch” .

Trong lúc chế độ đang hưởng sự sung mãn toàn diện từ dòng chảy của ‘Tư bản đế quốc phương tây” mang lại nhờ khôn khéo ngoại giao và cải cách ít ra để khỏi mất mặt thể chế thì chuyện dây dưa với tôn giáo luôn nên tránh vì đụng đến đức tin và lương tâm của con người. Điều mất mặt trên khắp nơi trong cả bàn hội nghị cấp chính phủ với nhau cũng bị chỉ trích.…trong lịch sử ai lằng nhằng lâu với tôn giáo thì thể chế đó chết sớm (sự mầu nhiệm của Đức Tin) khi oán hận của nhân dân lên cao thì chính quyền bôi nhọ tôn giáo như dùng chính loại mục sư bất tài vô danh nhưng tham vọng Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quang Trung và báo SGGP đã làm với Tôi và Giáo Hội Mennonite  là một nhát giáo của Thần linh đâm vào lại chính linh hồn họ.

- Ngày 11/10/2010 hôm qua nhiều mục sư Mennonite gừi mail cho tôi và một mục sư  nghe trực tiếp với các giáo sư Mennonite Hoa kỳ rằng ông Trung (xấu hổ) bỏ đi lòng vòng né tránh không học cả lớp học đều nghe mục sư Hoa Kỳ phát biểu trước lớp học “ mục sư Nguyễn hồng Quang là một người tốt” và nhiều lời khác làm chứng cho tôi từ vị Giáo Sư ngay thẳng nầy. ( Dr. Gerry. Kinner)

- Theo một số chứng từ sau chứng minh mối quan hệ với Mennonite thế giới của tôi trái với Báo SGGP và ông Trung nói:

-  Thư tiếng Anh ngày 15/09/2003 của mục sư Larry Miller Tổng Thư Ký Mennonite Thế Giới gửi cho Thủ Tướng Phan Văn Khải và Trưởng Ban Tôn Giáo Chính phủ, ( bút lục 17)

- Văn Thư ngày 15/04/2004 bằng tiếng Pháp của nữ Tiến sĩ Nancy R. Heisey, và Tiến Sĩ Larry Miller Đại sứ Lê Lương Minh của CHXHCNVN tại Liên Hiệp Quốc.( bút lục 18)

- Văn Thư ngày 17/12/2003 của Lãnh đạo cơ quan EMM là Dr. Richard Showalter và Dr. Glenn Kauffman gửi trực tiếp cho tôi và ông Trung đồng điều hành Giáo Hội Mennonite Việt Nam.( Bút lục 19)

- Văn Thư ngày 19/12/2003. Của Hội Đồng Lancaster Conference of The Mennonite Church. Trực tiếp cho tôi và ông Nguyễn Quang Trung ( bút lục 20)

-  Văn Thư Tháng 03/2010 của Tân Lãnh Đạo cơ Quan EMM của Mennonite Hoa Kỳ là Glenn Kauffman đã  gửi thư công công với Mục Sư Lên Thị Phú Dung ( Hội Trưởng Giáo Hội Việt Nam)

-  Văn Thư của Lancaster Conference ( Mennonite Church. USA) do MS.  L.Keith Weaver,  lãnh đạo ký (03/2010) gửi cho MS Lê Thị Phú Dung thông công với Giáo Hội Mennonite Việt nam.( Bút Lục 45)

- Gần đây nhất, Giáo Hội Mennonite Quốc Tế đã gửi văn bản cho chính phủ Việt Nam khẳng định Cơ sở và cộng đồng Mennonite Quận 2 là thành viên của Mennonite Quốc Tế.

- Lãnh đạo Mennonite Thế giới, Mennonite Nhật, Canada, Cuba, Campuchia thăm viếng và luôn giữ sự thông công với chúng tôi ( bút lục 21).

- Năm 2010, chúng tôi có cử đại diện dự Hội Đồng tại Canada, các giáo sư đại học Canada, Hoa Kỳ luôn đi sát với chúng tôi trong nước. Ngày tháng 09/2010,  Giáo Hội chúng tôi vẫn làm việc luôn với các nhà giáo dục Cơ Đốc nổi tiếng Hoa Kỳ (bút lục 22)

- Việc nói Chúng tôi là Mennonite Thế Giới không thừa nhận là một sự xem thường công luận, không tôn trọng thực tế, chống báng đạo lý thử hỏi báo SGGP tự làm cho độc giả của báo xem thường chính bản báo mà thôi.

- Việc vu cáo dạy võ cho sinh viên Thần Học là bịa đặt, trái với thực tế sinh động là thanh niên, sinh viên và học sinh Mennonite có tham gia phong trào thể dục thể thao từ địa phương tổ chức, hay các Hội Thánh Tin Lành tổ chức nhiều loại hình phong phú cho đến cả bóng rổ, bóng đá…

- Việc lợi dụng lớp học trục lợi là một ác ý của kẻ vô đạo. Bao nhiêu năm chúng tôi sống tự túc, việc hỗ trợ của Giáo Hội Quốc Tế chưa tới  40- 50% kinh phí làm sao chúng tôi còn lợi dụng chỗ nào? Nếu  muốn biết trường Chức vụ  Mennonite chúng tôi được Giáo Hội giúp bao nhiêu? Không khó, chỉ nhờ ông Trung hỏi thì biết, SGGP đoán mò tự bao giờ?

11. Vấn đề vu khống tôi lợi dụng tôn giáo chống Chính quyền: Chỉ có kẻ vô tôn giáo mới núp trong tôn giáo, lợi dụng tôn giáo cho các mục đích phi tôn giáo. “Suy bụng ta ra bụng người’, hăm dọa, khủng bố tinh thần giáo dân trong việc sử dụng quyền công dân, sử dụng Pháp luật đòi hỏi quyền hiến định của công dân như các quyền  con người và quyền liên quan đến quyền lợi, tài sản, đất đai, tín ngưỡng của giáo dân.  Báo SGGP ưng đánh lận con đen, nói vô trách nhiệm, cậy quyền lực của Chính quyền chụp mũ. Khiến cho những tiếng nói chính đáng của người dân bị chính Chính quyền kêu gọi chống áp bức trước đây, nay trở cờ áp bức lại nhân dân, bịt miệng không cho Tôn giáo lên tiếng bảo vệ quyền lợi của giáo dân và Tôn giáo bị xâm hại

      Đây chỉ là vu khống trắng trợn có nhiều mục đích ẩn chứa bên trong. Do cách làm việc quan liêu như ngày nào của cấp dưới lẫn cấp trên lười suy luận chín chắn và quen thói quan liêu, chụp mũ dễ hơn là đối thoại,  lắng nghe người dân.  Một chính quyền mà ghép tội phản động cho tôn giáo không biết chán thì làm sao mà xây dựng một xã hội trọng pháp?

II.                Vấn Đề Chính Trị

1.Vấn đề vu khống tôi “móc nối với Đảng Việt Tân, nhận chỉ thị của Đảng Việt Tân”:  Là một thấp kém không thể chấp nhận! Vì một tờ báo là “Tiếng nói của Đảng, Ủy Ban và nhân dân..” của một thành phố nhất nước nầy, mà không hiểu biết văn hóa sống và mục vụ căn bản của một mục sư Mennonite: ai cũng phải sống  rõ ràng, nếu không thì không có chỗ đứng cho họ trong Giáo Hội Mennonite, nếu không thì họ loại ngay ông Nguyễn Quang Trung và nhiều người khác bị kỹ luật loại ra năm 2005 là một điển hình. Báo SGGP không hiểu về thần học mục vụ và lời hứa nguyện trước Chúa của họ. Những giá trị sống đó có thể đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống chính họ. Nói họ nhận chỉ thị của bất kỳ Đảng phái chính trị nào kể cả Đảng Cộng Sản là chuyện có tư duy cạn cợt. Dù thực tế có  người nào trong họ bởi hoàn cảnh nào làm chuyện đó đi chăng nửa.

2. Tiếp xúc của một mục sư với toàn thể con người không phân biệt Tôn Giáo, đảng phái, sắc tộc, địa vị xã hội, quốc tịch…là bắt buộc; thậm chí trong thời chiến, mục sư được phép tham gia quân đội với vai trò tuyên úy hay tham gia các tổ chức xã hội dân sự với  vai trò cố vấn đạo đức, cố vấn hành chánh hay luật pháp ( Đại sứ Lưu động của  Hoa Kỳ John Hansford thời Tổng Thống George.Bush ; chính ông giới thiệu ông với chúng tôi  ông là một mục sư Tin Lành Baptist, Mục sư Rick Warren ( Tin lành Baptist) chủ trì cho hai Đảng chính trị vào Nhà Thờ Saddelback, California cổ vũ cho hai chính khách Barak Obanma & John Mc.Cain Trình bày lập trường chính trị của họ chạy đua giành quyền lực lãnh đạo nước Mỹ…) Nhưng hành động của Mục sư Rick Warren Báo Tuổi Trẻ ngày 18/08/2008 lại quảng bá, và điều đó thì Báo SGGP nghĩ sao về luận điểm của Quý Báo ??? ( bút lục 23, 24). Mục sư Marting Luther King trứ danh vẫn đấu tranh cho nhân quyền và quyền bình đằng chính trị, kinh tế cho dân da màu tại Hoa kỳ là một gương tốt cho mọi người Tin Lành đấu tranh cho nhân quyền toàn cầu.

3.Việc vu cáo tôi liên hệ với Đảng vì dân và hỏi cung nhiều người về tôi là một cố gắng vô vọng : Bà Trần Thị Lệ Hồng, Ông Đoàn Văn Diên còn đó hay ai đó khai thì quả do bị tra tấn quá cỡ, bị bức cung mới có lời khai gian dối đó cho Báo SGGP đăng, hoặc do báo SGGP dàn dựng .

4.Kêu gọi dân chủ và nhân quyền, trưng cầu ý dân, thả tù lương tâm, tu chính hiến pháp, chính trị đa nguyên… Đây là điều có liên quan đến sinh mệnh đất nước và quyền lợi dân tộc, cũng như mọi phần tử xã hội không phân biệt, và là điều hiến định cho công dân: “ Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.” (Điều 53, HP.1992). Không một quốc gia nào mà các vấn đề nêu trên thực thi mà nhân dân chống đối. Nó còn là tăng uy tín vinh dự cho chính quyền  như Cuba đang làm. Dù sao thì họ cũng bắt đầu được hoan nghênh trên thế giới khi thả tù chính trị và nhìn nhận chủ nghĩa Mác-Lê làm thất bại kinh tế Cu Ba. 

Như vậy dân chủ nhân quyền không là điều cấm kỵ, mà nó chính là điều cốt lõi của quyền lợi chính trị, uy tín danh dự, trách nhiệm của chính các thể chế chính trị. Họ thể hiện trong với lịch sử và nhân dân như thế nào là do sự suy nghĩ và hành động của họ hôm nay.

 Hãy xem tâm tình của một Đảng viên CS làm công tác huấn luyện đào tạo cán bộ đảng viên góp ý với Quốc Hội Việt Nam: ngày 04/05/2010 như sau: “ Quá trình tổ chức  xây dựng nền dân chủ Việt Nam, tức là tổ chức đời sống chính trị đa nguyên, trong đó phải xuất phát là những người CSVN, những người cũng đang dần dần thành một lực lượng xã hội dân chủ” , “ Chủ nghĩa xã hội dân chủ cùng với môi trường Đa Nguyên về chính trị là bản chất của thời kỳ quá độ.” ( Trích văn bản trao đổi  ngày 16/09/2009 Giáo Sư Trần Ngọc Hiền nguyên Phó giám đốc học viện chính trị Quốc Gia HCM) ( bút lục 25).

Đáng lý báo SGGP kêu gọi hơn nữa người dân phát huy quyền dân chủ của mình làm chủ xã hội, làm chủ đất nước, góp ý thúc đẩy cải cách chính trị, dân chủ hóa chính quyền và xã hội, phản biện với chính sách công, đoàn kết dân tộc, chống giặc nội ngoại xâm .

Lạ thay điều đáng làm không làm mà còn làm đảo ngược sự thực trong dân chúng khi đăng loạt bài chống đối mạ lỵ tôi.

Từ năm 2006-2007, năm mà cả gia đình từ bản thân tôi, vợ, con, mẹ vợ, tín đồ đều bị đánh tàn nhẫn, khi công an vào nhà cưỡng chế  đập phá tan tành nơi thờ tự của HT. Mennonite Quận 2 mà những hình ảnh còn ghi lại trong các báo đài nhiều quốc gia. 

Nay tôi chỉ khiêm tốn giữ trách vụ (còn tư cách) Phó Hội trưởng Hội Ái hữu cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, một Hội yêu người với công tác nhân đạo giúp những người tù bệnh tật khốn khổ theo mạng linh thánh kinh (Mathew:7 25) mà cũng bôi nhọ thì quá mức bất lương!

Tôi đã chấm dứt mọi việc cho vào quá khứ, yên lặng để dành thì giờ lo cho gia đình và Hội Thánh. Kể cả mọi lúc báo chí, hay kẻ nội gián trong Giáo Hội phá hoại liên tục, lên báo chí khuấy động rất nhiều nhưng tôi vẫn kiềm chế tối đa để nín chịu. Song báo SGGP đăng kỷ lục 5 bài liền chống bán mạ lỵ tôi, phao vu tôi hoạt động chính trị phản động là dụng ý cho một mưu đồ không trong sáng.

Những bài phỏng vấn, những bài tường trình, hay những thông tin của các Hội Thánh địa phương bị sách nhiễu triền miên, đến nỗi Việt Nam bị Quốc hội Âu Châu lên án, Hoa Kỳ đưa vào danh sách các nước bị quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) nếu có tổng hợp lên tiếng cho họ chùn tay đối với tín hữu hiền lành nơi miền xa, thì đó chỉ là quyền phát ngôn góp phần ngăn chặn vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân loại, để chính quyền trung ương sửa sai lại trả thù người lên tiếng là làm sao? Những cái mũ với lập luận không giống ai cứ chụp lên đầu nạn nhân theo kiểu “cả vú lấp miệng em” của báo chí lề phải hùa theo làm xã hội không ai dám lên tiếng cho Hòa Bình và Công Lý, thì xã hội này rồi tương lai sẽ ra sao, sánh vai được với  các nước văn minh nào trong thiên niên kỷ nầy?      

III.Vấn Đề chống chính sách đất đai và phát triển của TP, HCM : 

1.Vu Cáo chiếm đất rạch 1002m2 tại tổ 79 Phường An Khánh, Quận 2:

Chuyện ai chiếm đất ai ngày nay nhân dân đã quá rõ, việc nầy làm cho việc ngang ngược của kẻ vu khống rất rõ ràng:

-. Theo biên bản họa đồ lập ngày 10/06/2002 của chủ tịch UBND Phường An Khánh  Mai Xuân Phượng ký xác nhận thửa tôi sử dụng là 1810m2.( giấy tờ có giá trị pháp lý nhất về thửa đất được xác lập khách quan của Chính quyền) ( bút lục 26).

-. Thửa đất nầy được ghép thửa bởi hai giấy mua bán của chủ cũ  là bà Trần Thị Hòa với ông Phan Tấn Minh ngày 26/11/1996 là 300m2. Và bà Phạm Thị Phải ngày 26/10/1996 là 1500m2. (bút lục 27, 28)

- Bàn án của Tòa Án Thủ Đức ngày 30/11/1992  do Phó chánh án Nguyễn Thị Bông ký xác nhận Bà Phạm Thị Phải  có 1500m2 đất lúa do tập đoàn giao cho chồng bà Phải là Ông Phan Văn Lẫm. Như vậy gốc đất tôi mua là có chứng từ của Tòa Thủ Đức là đất đã canh tác trước 1992, chứ không phải lấn rạch ( bút lục 29).

- Giấy mua bán giữa tôi và Bà Trần Thị Hòa là ngày 09/06/2010 là 1800m2  và giấy nộp thuế cũng 1800m2 (bút lục 30,31).

- Giấy cam kết của Bà Hòa và Bà Lâm Thu Thủy ( đứng tên hộ cho bà Hòa) ký cho tôi có xác nhận của UBND Phường Bình An số 320 ngày 10/08/2001 và xác nhận số 85 Ngày 10/08/2001 Quyển số 1 TP/CC-SCT/CK của UBND Phường An Khánh ngày 10/08/2001 cũng ghi rõ diện tích đất tôi mua là 1800m2 ( bút lục 32).

- Việc sử dụng đất ngay tình, có đóng thuế, mua bán có chứng từ, có xác nhận chính quyền mà còn lật lọng đưa lên mặt báo của Đảng vu khống được thì đất nước nầycó luật pháp hay không, do ai điều khiển đây?

-  Báo SGGP nói tôi lấn chiếm rạch là tự bôi nhọ báo chí và bôi nhọ chính quyền Thành phố HCM là cơ quan chủ quản của báo.

2. Tranh Chấp với Ông Hà Văn Bé 30m2:  chính quyền nếu có tranh chấp thì đưa ra pháp luật, tòa án xét xử, không có bản án hay quyết định nào có hiệu lực của chính quyền mà nói tôi lấn đất và vi phạm pháp luật, vu khống. Thực tế việc nầy có nhân chứng là các nhà liền kề, tứ cận có ghi rõ trong giấy, nhưng số chiều ngang của đất do Ông Bùi Văn Tân ghi sơ sót không đúng kích thước: 5m ngang, tôi mua cây đà hụt chỉ 4,5 m nên còn dư đất tôi cho bên Ông Bùi Văn Tân và xảy ra gần 20 năm, tôi không hề xây móng hay kích thước nền nhà mà chính gia đình Ông Hà Văn Bé xây móng cho tôi làm sao tôi lấn? Nay tôi và ông Hà Văn Bé có quan hệ bình thường. Vợ chồng ông không muốn “ tranh chấp” gì với tôi nữa, họ đã ký giấy có ấn chỉ cho tôi trước ngày Báo SGGP moi móc việc nầy ( bút lục 33). Khoắc sâu vụ nầy nữa khi nó đã giải hòa xong thì chỉ rõ là sự vô lương tâm của kẻ cầm bút, chính gia đình anh chị Hà văn Bé sau khi đăng loạt bài trên cho tôi biết cách lương thiện trong sáng:“họ có gọi cho tôi nhưng tôi không muốn trả lời cho họ nữa, tôi ngán không muốn dây dưa và lo làm ăn mà thôi Thầy Quang à!” (nhân chứng)  

 

tiếp theo bên dưới....

 

3. Vu khống tôi kích động, bất hợp tác, “ chống đối đến cùng”, “lôi kéo phần tử xấu vào việc làm sai trái của y.”:

Tôi là người kiên trì hiệp thương, đối thoại hơn 2 lần ủy quyền ra công chứng cho những luật sư, mục sư ( MS Nguyễn Duy Thắng phone: 0988892994, ông có gửi hồ sơ lên Thành ủy Thành Phố HCM.) đề  tiếp xúc đối thoại hợp tác dứt điểm số nhà đất của các giáo hội và giáo dân nhưng chính quyền quá kiêu ngạo  không tiếp MS Thắng trong 3 tháng ủy quyền theo công chứng). Còn nhiều MS ra công chứng với tôi họ biết rõ như: MS Dương Đức Thịnh, MS Bùi Thanh Sê, Bà MS Trần Mai, MS Nguyễn Thành Tâm, MS Bùi Văn Tân, Vợ tôi là MS Lê Thị Phú Dung, mẹ tôi là bà Lê Thị Phước Hiền…( bút lục 34,35).

Tôi cũng báo rõ cho  nhiều mục sư kể cả tại Hoa Kỳ nhờ tôi lo pháp lý cho đất đai tài sản của tín hữu và Giáo Hội của họ tại quận 2 biết về Pháp luật Quốc gia, Chính sách của Chính phủ và cách thức phải  làm dựa trên Pháp luật và Chính sách, kể cả khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện ra tòa để bảo vệ cho quyền lợi của họ.

  Tôi cũng viết về Chính sách Pháp luật về đền bù đất nông nghiệp hay các chỉ thị của Thủ tướng; nghị định Chính phủ; Luật đất đai cho người dân hay cử tri để gửi lên Hội nghị tiếp xúc cử tri đủ bác bỏ các cáo buộc vô lý của Báo SGGP cách mạnh mẽ.( bút lục 36 và nhiều đơn thư khiếu nại của nhiều tín hữu gửi lên UBND Quận 2 với rất nhiều biên nhận  đơn theo trình tự luật pháp  mà xem như là chông đối thì xã hội nầy vận hành theo  nền tảng nào? ( bút lục  37,38, 39,40).

  Lên tiếng thẳng thắn trước những bất công, trước những bẻ cong hay lợi dụng Pháp luật làm thiệt hại quyền lợi công dân,thiệt hại đất nước mới thật sự là trọng pháp, đó mới là động lực đúng đắn đề phát triển Thành Phố nầy.      

Tôi chưa hề có hành vi xúi giục, kích động “kẻ xấu” vào việc làm nào  gọi là “sai trái” của tôi cả ! Báo SGGP vu tôi chống đốí quyết liệt hay kẻ quyết liệt lấy đất tôi bị dân chúng căm ghét quyết liệt? hãy tôn trọng sự thật mới là quyền lực thực sự của cơ quan “ngôn luận”

IV. Vấn Đề Liên Quan Đến Đạo Đức Cá Nhân: 

1.Vấn đề kẻ gian vu khống tôi lấy cháu Nhi có con ở tuổi vị thành niên: Theo tin Báo SGGP trong bài số 2, Báo nầy trích tố cáo của “Mục sư Nguyễn Công Chính” tố cáo tôi về trường hợp cháu Nhi. Điều nầy tôi cũng nhờ MS Huỳnh Quốc Bình và LS Nguyễn Xuân Phước (Hoa Kỳ), cùng MS. Phạm Hữu Nhiên( Canada) còn lưu trữ hồ sơ tố cáo này. Hồ sơ mang tên: MS. Nguyễn Hoàng, Hội VEFP, MS Nguyễn Công Chính tố cáo nhiều năm nay và gần đây là “Hội Sinh Viên Luật Việt Nam” có email: rev.vuathao@gmail.com với gốc gác của email là một mục sư (rev.) nằm trong danh sách mục sư  hội VEFP, đã cung cấp cho Chế Trung Hiếu một email thường tố cáo tôi trên mạng. Qua tiến hành tìm hiểu nguồn tin chúng tôi đã xác định được đối tượng là một mục sư không có chăn bầy, bị kỷ luật bất mãn đưa tin bất lương nầy cho Báo SGGP.( bút lục 41)

Trường hợp cháu Nguyễn Thị Yến Nhi sinh 16/06/1990, con ông Nguyễn Văn Sáng  CMND:350777903 CA An Giang cấp ngày20/06/83, lúc cháu 12 tuổi bị một người chủ tiệm vàng tên là Tuấn, là  em ruột một Sĩ Quan Công An hiếp dâm, rồi tra tấn, đem giấu cháu. Mục Sư Phạm Toàn Ái nhờ MS Nguyễn Hồng Quang, MS Phạm Ngọc Thạch ,MS Trương Trí Hiền tìm về  và làm đơn khởi kiện ,sau đó MS Quang đi tù, vụ án Công An Bình Phước xếp lại, nhưng Cháu Nhi được Hội Thánh Mennonite  và một hội Thánh bạn nuôi cùng với cha cháu là ông Sáng tới nay. Lần Thứ hai cháu Nhi bán bột chiên cho Bà Cẩm, một nhân sự Hội Thánh Tin lành Trưởng Lão ( MS Hồ Tấn Khoa quản nhiệm) tại Phường An Khánh bị  Tên Võ Đình Thanh-cán bộ Dân Quân Phường Bình An hiếp dâm có thai, lúc cháu Nhi 16 tuổi. Ngày 03/07/2006, Ban Cán bộ Dân Quân Phường dẫn anh Thanh đến gặp MS Quang xin nhận tội và chịu cấp dưỡng, được Ông Sáng  và Hội Thánh  chấp nhận cho tên Thanh và đơn vẫn gửi cho Ban chỉ huy phường đội. Nhưng  nay cháu Nhi đã có chồng và mới sinh con với chồng, bỗng nhiên báo SGGP đưa cháu Nhi lên Báo làm gia đình cháu Nhi đổ vỡ  hạnh phúc thật bất lương! Chồng của cháu Nhi mới vỡ lẽ nhờ Hội Thánh can thiệp. Như vậy cho thấy các nguồn dẫn của SGGP đã thực hiện âm mưu bất chánh, bất chấp Pháp luật và sự thật xâm hại phẩm giá của cháu Nhi, một nạn nhân đáng thương đáng lý chúng ta phải rịt lành.

2. Trường hợp kẻ gian dựng chuyện một  cô gái 19 tuổi có con với tôi rồi đòi 60 triệu :  Đây là Báo SGGP lấy tin từ một mục sư có hành vi đồi bại nầy bị  hai cô kiện lên công an Tỉnh Gia Lai và Bộ. Giáo Hội xác minh có thực nên dứt phép thông công, trục xuất ra khỏi giáo hội. Sau khi bị dứt phép anh ta đi vài tổ chức nữa, bị gạt ra ngoài anh ta đang làm giám mục  gì đó… Nhưng vì cay đắng anh ta nói trong nước không ai nghe nên bèn gửi lung tung trên mạng…

Tôi  quá bận với công tác của tôi, không thèm mất thì giờ với thế giới ma quĩ rãnh rang   nên không phản biện trên mạng ảo, nay báo SGGP lấy tin  của anh ta nên tôi thách thức báo SGGP  lẫn vị “mục sư” kia đem cô gái dẫn con ra công khai cho Y Khoa thử ADN, nếu không  thì quí vị là một bọn  hèn nhát hạ đẳng và tội lỗi. Nên nhớ là tôi” THÁCH” đó.

3.Trường hợp vu khống cô Nguyễn Thị Thu Lan là vợ bé của tôi:

Đây là tin tức loan đi rất nhiều lần trong các diễn đàn mà ngay cả Hòa Thượng Không Tánh, hàng trăm mục sư vẫn nhận từ một email có chữ VEFP, hay Hội Thánh các dân tộc Đấng Christ…  nhiều khi đem cả hình ảnh của hai cháu tôi, con mục sư Nguyễn Văn Thể chụp chung khi mới ra tù rồi cho đó là tôi ôm gái làng chơi Thanh Đa đầy dẫy trên mạng ( tôi còn lưu cả địa chỉ). Về việc cháu Nguyễn Thị Thu Lan là con của một tín hữu Tin Lành, cha mất vì bệnh yết hầu, mẹ buôn bán ve chai đẩy rong ngoài đường, nhà cửa không có, ở ké cha già trong khu qui hoạch với hơn 14 nhân khẩu chật chội, bản thân cháu  Lan cũng bị bệnh sưng hầu như cha thường xuyên, cộng với bệnh viêm xoang nặng, nhà nghèo, có dì ruột là người nữ đang dâng mình hầu việc Chúa với Giáo Hội Mennonite rất lâu.

Thấy tình trạng như vậy, cách nay hơn 10 năm, lúc Hội Thánh đem cháu Lan về cầu nguyện, bệnh tình thuyên giảm, sau đó bệnh viêm xoang bớt hẳn và bệnh hầu bớt 70%.  Cháu Lan dâng mình giúp quản gia cho Hội Thánh và bịnh bớt hẵn…với số lượng người ra vào Hội Thánh liên tục, đông đúc hàng trăm mục sư  cả ngàn lượt tín hữu đi về Hội Thánh   nên Ban trị sự HT nhờ cô Lan lo hậu cần đời sống cách chu đáo hơn 10 năm, nhà cô Lan ở gần HT khoảng 70 m . Cả gia đình cháu Lan  trong cùng qui hoạch treo 14 năm nên không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, không chứng được bất cứ giấy tờ gì để xin việc …nên tá túc  nương cậy với Hội Thánh bấy lâu nay.

Từ khi một mục sư trong giáo hội bị kỷ luật thì sự vu cáo nhiều chuyện bất lương liên tiếp như vậy xảy ra: Như mới đây tung lên mạng “biên bản” cam kết thỏa thuận giữa cô Lan và vợ tôi cho cô Lan làm vợ bé của tôi!!! Và nhiều “biên bản” bắt quả tang quan hệ tình dục!!!

Đây là lời dối trá, dựng đứng gây rối loạn cộng đồng, đánh phá gia đình của tôi, tung hỏa mù, gây hoang mang nhằm mục đích “ đánh kẻ chăn thì bầy chiên tan tác” của kẻ thù Hội Thánh xưa nay! Đây là việc của “nền báo chí cách mạng” đó sao?

Vấn đề tam sư:

Vấn đề Luật sư: Tôi chưa bao giờ khoe mình như thế mặc dù tôi có văn phòng pháp luật của nhóm luật gia cơ đốc trước đây tại 7/1A Trần Não quận 2. Nhưng khóa  K95 trường Đại Học Luật TP. HCM có trước quy định đào tạo chức danh tư pháp, ra trường thực tập 6 tháng là vào Luật Sư đoàn, tôi là mục sư không thể nằm trong sự chỉ đạo của chi bộ Đảng trong Đoàn luật sư nên tôi chỉ ký hợp đồng làm việc với tư cách Luật gia độc lập và có thời gian cộng tác với một công ty Luật tại Nam California do anh bạn tôi là một cựu cảnh sát Mỹ giới thiệu. 

Trong quá trình làm việc có nhiều văn bản liên quan đến công tác pháp luật của tôi do Lãnh sự quán Việt nam tại Sanfancisco, hay Sở ngoại vụ Thành phố HCM hợp pháp hóa lãnh sự, cũng có Thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc các Giáo Hội chứng nhận. ( bút lục 42,43,44, 45)

Vấn đề mục sư: Tôi trình bày phần trên đầy đủ tôi là một mục sư Thụ phong có công nhận Giáo Hội cấp Quốc Gia Cannada và Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác.

Với bao công khó ngót 3 thập kỷ mang thập tự giá của Chúa đi trên con đường hẹp khắp đất nước Việt mến yêu bấy lâu nay, đồng hành với nỗi đau chung của dân chúng mọi miền   tôi vinh dự được đăng tin phỏng vấn liên tục trên các báo đài ngoại quốc, các tạp chí tiếng Anh, Pháp. Các tạp chí tôn giáo của Mennonite và hội đoàn tôn giáo toàn cầu với nhiều yêu mến, cầu nguyện cho tôi nhiều lắm. trái với lời gian dối của nhóm mục sư Mennonite Quốc doanh mới dựng lên chính thức năm 2008.

 Vấn đề võ sư: Tôi chưa bao giờ khoe khoang về điều nầy mặc dầu tôi  “có chút xíu” rèn luyện  trước đây để tự vệ mình  lâu rồi, nay tôi có Chúa thương yêu bảo vệ.

Vấn đề khoe khoan quen với lãnh sự Hoa Kỳ và các tổ chức Quốc Tế:

Bọn trẻ nhỏ ganh tức nhau, cách trẻ con hạ thủ nhau phổ biến là mách lẻo, dựng chuyện nói dối người bạn mà mình ganh tức  với “người lớn”, với hy vọng người lớn thôi ủng hộ đối thủ của mình, nhân cơ hội mình lấy điểm tranh thủ sự “ủng hộ cao” của “ người lớn.

Sư ranh ma nầy tôi được nghe nhiều và phản ảnh nhiều có lần tôi cũng mất mặt bởi một“ mục sư” nói trên mạng chuyện của tôi với “người lớn” ấy là TLS một nước lớn! và sau nầy chúng tôi đã được rõ ngọn ngành.

Báo SGGP lo sợ ganh tức dùm cho ai? Mà nói thật nhảm nhí y như trẻ con. Tôi là một mục sư được đào tạo và thụ phong xuất phát từ nổ lực của những giáo hội Hoa Kỳ - Cannada, Singapore… hàng 20 năm qua. Chính các mối thông công nầy mà luôn có xung đột với chính quyền mỗi khi  khi giáo sư Quốc tế đến giúp đào tạo cho Hội Thánh chúng tôi. Chính điều nầy làm cho cộng đồng thế giới binh vực chúng tôi. Mối thông công Cơ Đốc của Chúa ban cho vô cùng rộng lớn nhưng nó cũng rất đỗi bình thường, ai cũng ý thức được làm sao mà để khoe khoan cho mình xuống cấp trước mặt mọi người? Việc  có chăng là chính quyền sợ mối quan hệ nầy mà làm mọi cách nói xấu xuyên tạc“cấm vận, đông lạnh” bản thân, gia đỉnh và Hội Thánh tôi với thế giới bên ngoài.

Thực tế các sinh viên tàu Hòa Bình, sinh viên Úc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, hay các giáo sư đại Học Quốc Tế, các nhà Truyền Giáo, mục sư đều đến thăm chúng tôi, khi ra về họ đều cảm thấy gần gũi nếp sống cơ đốc sơ kỳ, ai cũng lưu luyến chúng tôi.

Nếu chính quyền thôi canh gác hay an ninh thôi làm khó dễ thì nhà C5./1H Trần Não với UBND Quận 2, thì khách quốc tế đến nơi nào nhiều hơn? Nói vấn đề nầy ra tôi muốn điểm lại lượng khách quốc tế về nhiều lãnh vực không riêng về Tôn Giáo, văn hóa giáo dục, ngoại giao, Quốc Hội, kể cả chính cán bộ đảng viên CS đã đến thì biết rằng địa chỉ nào bị cô lập? Ai cố khoe khoang mà không được đáp ứng! Hãy nghe các sự thật nầy hầu cho có hành xử với nhau cách đàng hoàng!

Báo SGGP đang là tiếng nói của Đảng mà nói quá bậy thì Đảng phải dạy dỗ và trách phạt, nếu không cả thế giới sẽ nói: “ mũi dại thì lái phải chịu đòn.”

Lời kết:

Phúc trình 1 và 2 mang tính phản biện lại báo SGGP là để cho mọi người trong và ngoài nước không oán trách tôi sao cứ yên lặng!  lần nầy là sự “ bất quá tam”. Quá nhiều lần báo chí bôi nhọ tôi  trong đó có báo An Ninh đăng tôi đã gọi phone nói với Ông Tướng Hữu Ước, nhưng chỉ gặp ông khác rồi thôi. Nay Báo SGGP đăng tin thất thiệt mà tôi không nói để nay mai Báo Khăn Quàng Đỏ hay Mực Tím đăng thì tội cho lứa tuổi học trò. Kinh Thánh dạy:“biết kẻ ác mà không răn bảo thì máu của nó đổ lại trên đầu ngươi!”   (Êxêchiên 3: 18).

Do vậy theo lẽ hành xử của Kinh Thánh thì phải lên tiếng nói với kẻ phỉ báng tôn giáo để cáo trách họ ăn năn.

Sau cùng, đối với những ai nhận mình là con dân Chúa mà cấu kết với kẻ gian để hảm hại người khác thì đây là lời khuyến cáo của Kinh Thánh mà tôi muốn nêu ra để mọi ý thức về điều nầy:

“Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, Nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, Và ca tụng danh Ðức Giê-hô-va là Ðấng Chí cao.” (Thi-Thiên 7:14-17)

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Phone:0978207007; Email:quangpastor@gmail.com

Topic: Phúc Trình số 2

No comments found.

New comment


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163