Những giây phút ngạt thở!

Những giây phút ngạt thở!

Photo vietmenchurch - Ảnh lực lượng chính quyền dùng vũ lực với tín hữu Mennonite kỳ cưỡng chế năm 22/05/2006

Thủ Thiêm, ngày 11/12/2010               

Những giây phút ngạt thở !

    Về việc: Diễn tiến mới nhất về chính quyền Việt  Nam  tiêu diệt cơ sở thờ  phượng của giáo  dân Tin lành Mennonite Việt Nam.

1.   Ngày 09/12/2010 Cơ quan an ninh điều tra (PA 24)  số 4 Phan Đăng Lưu mời mục sư Nguyễn Hồng Quang  đúng 8 giời 30 phút ngày 13/12/2010 để “hỏi về khiếu nại đất đai” lần trước đó  cũng cơ quan nầy ghi giấy mời về  nội dung “thư yêu cầu” của mục sư Quang nhưng làm việc  nẻo khác về yêu cầu của họ (giấy mời ký ngày 08/12/2010)

2.  Ngày 09/12/2010 Đoàn chính quyền công an đến mời MS Quang ký nhận thông báo 93/TB-UB để thông báo ngày giờ cưỡng chế nhà nguyện và văn phòng giáo hội Tin Lành Mennonite tại Quận 2, MS Quang bất ngờ vì chưa nhận giải quyết  khiếu nại cuối cùng mà vội cưỡng chế vi phạm luật đó là hành động “ăn cướp” nên không ký nhận, chính quyền  dán thông báo cưỡng chế trước  cổng nhà  nguyện rồi cười ra về.

3.   Ngày 10/12/2010 Thanh Tra Quận 2 mời MS Quang lúc 10 giờ ngày 13/12/2010 mục sư về “giải quyết khiếu nại đất”?

4.    Ngày  10/12/2010 Thanh Tra Quận 2 mời mục sư Lê Thị Phú Dung  lúc 10 giờ ngày 13/12/2010 về “giải quyết khiếu nại đất”  nhưng thực chất họ cùng ra quyết định lấy đất sau khi “làm việc” xem các quyết định giải quyết khiếu nại trước sẽ rõ.

5.   Ngày 11/12/2010 Chủ tịch Phường An Khánh mời mục sư Lê Thị Phú Dung  lúc 10 giờ ngày 13/12/2010 lên Phường về “vận động bàn giao mặt bằng” tức là ép  tự đập rồi giao không cơ sở giáo hội của mình cho họ!

6.    Ngày 10/12/2010 một đoàn công tác gồm an ninh, công an, tư pháp, thanh tra, cán bộ địa phương đến lập biên bản giao thông báo số 2221/TB-UB  ký ngày 10/12/2010  theo thông báo thì vào ngày 14/12/2010 cưỡng chế Trung Tâm mục vụ; (The Thu Thiem’s Praying Garden) cho mục sư Quang , trong khi đó trả lời khiếu nại thu hồi đất thì không, diệt đường khiếu nại để hợp thức hóa việc phá hoại cơ sở tôn giáo. Nhanh chóng ký sáng ngày 10/12/2010 và giao ngay trong ngày ký cùng thi đua với Bình Khánh đập phá cùng ngày nơi thờ phượng Chúa của dân nghèo. (xem biên bản giao)

7.  Sáng ngày 10/12/2010 UBND Phường Bình Khánh mời MS Quang về Phường để giải quyết hồ sơ văn phòng giáo hội tại C5/1H Trần Não, Quận 2. Trong khi đó UNND  bác đơn khiếu nại hồ sơ bồi thường nầy.

8.   Ngày 10/12/2010  lúc sáng sớm MS Lê Thị Phú Dung và MS Nguyễn Hồng Quang đến phòng tiếp dân UBND Quận 2 gửi đơn khiếu nại khẩn cấp về cưỡng chế nhà nguyện nhưng  văn thư không nhận đơn và cho biết là đã có văn thư giải quyết khiếu nại việc cưỡng chế hai cơ sở của giáo hội và cho một bản photocopy.

9.   Ngày 10/12/2010, lúc 9 giờ tòa án Quận 2 thông báo thụ lý vụ án hành chánh khời kiện quyết định hành chánh của UBND Quận 2 về quyết định bồi thường bất công, trái luật khu trung tâm mục vụ tại tổ 79, khu phố 06, Anh Khánh quận 2. (đã đóng án phí hóa đơn số  047569 ký hiệu AA/2008.)

10.              Ngày 10/12/2010 lúc 11 giờ Toà án quận 2 nhận đơn khởi kiện về tính pháp lý của việc  Quyết định bồi thường, tái định cư cơ sở giáo hội tại C5/1H Trần Não , khu phố I, Bình Khánh, Quận 2.

11.   Ngày 11/12/2010 lúc 9h00 MS Quang  lập hồ sơ  và cùng MS Thạch liên hệ gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đền UBND TP. Tại 86 Lê Thánh Tôn, quận 1. TP. HCM. Ngăn chận quyết định cưỡng chế hai cơ sở mục vụ của giáo hội tại quận 2.

12.   Ngày 11/12/2010 lúc 8-11 giờ Chính quyền tháo gở chốt “bảo vệ” án ngữ đường vào trung tâm mục vụ tại phường An Khánh mà chính quyền làm năm 2006 sau khi mục sư Quang ra tù tiếp tục  hoạt động mục vụ tại  cơ sở nầy, đồng thời cưa cây, dọn đường cho xe chạy vào cưỡng chế, nhiều cán bộ công an có phó công an Phường Ông Quang và phó trưởng công an Quận đi giám sát khu vực cùng rất nhiều an ninh vào tận trung tâm  quan sát  đại thế chung quanh trung tâm và nhiều an ninh canh gát khu vực sắp cưỡng chế.

13.   Ngày 11/12/2010 từ sáng đến chiều chính quyền điều động xe ủi đất đến ủi phá con đường tắt từ trụ sở giáo hội ra chợ và mở con đường bằng phẳng lơn hơn mà phải đi qua chốt công an kiểm soát, để chuẩn bị cho xe và người vào lấy bải “chiến dịch” đập phá cơ sở thờ phượng của nhân dân mà trong thông báo có ghi rõ kéo dài từ sáng cho đến 17 giờ!!! Và nhiều dự đoán chính quyền sẽ làm cái gì đó để ngăn cản tín hữu kéo đến thờ phượng trên đống đổ nát như trường hợp nhà thờ Thủ Thiêm năm 2001- 2003!

14.   Ngày 11/12/2010 lúc 14 giờ đoàn cán bộ phụ nữ phường do bà Thư bí thư chi bộ đảng khu phố 1 dẫn đầu đến Cơ sở C5/1H vận động  và yêu cầu cam kết nữ mục sư  Lê Thị Phú Dung động viên MS Nguyễn Hồng Quang tự ra tay đập phá nhà nguyện giao đất vì “đất nước” thật hay quá ước gì vì mục đích ấy thật? Trung Tá công an Lê Hồng Phi cũng làm điều tương tự với mục sư Nguyễn Hồng Quang cách bền bỉ cả ngày!

15.  Ngày  11/12/2010 toàn ban Thượng Vụ Giáo hội Mennonite họp cầu nguyện tìm sự dẫn dắt của Chúa đồng thời yêu cầu mục sư Nguyễn Hồng Quang giải trình về các qui định của chính quyền ban hành áp dụng  trong khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm có đúng với chính sách pháp Luật của đảng cộng sản và nhà nước trung ương ban hành hay không?

Tất cả đều được biết rằng:

    Đối với trung tâm mục vụ tại khu phố 6, Phường An Khánh  chính quyền thu hồi đúng nhưng trình tự thu hồi, và xác nhận pháp lý sai dẫn đến đền bù và tái định cư sai, đồng thời áp dụng các văn bản mà thanh tra chính phủ cho rằng hết hiệu lực và chỉ thị  phải áp dụng luật cho đúng của chủ tịch UBND Quận 2 Lê Trọng Sang không được ban đền bù thi hành.

    Đối với Cơ sở tại C5/1H khu phố 1, Trần Não, Bình Khánh, theo các văn bản  pháp lý đã được ban hành cho khu Đô thị mới Thủ Thiêm thì cơ sở C5/1H nằm ngoài ranh thu hồi theo các quyết định trên (kèm 5  bản văn pháp lý chứng minh).

    Hiện nay lực lượng an ninh đặc biệt đều được huy động canh gát rất căn thẳng ngày đêm tại hai cơ sở. đồng thời mọi đi đứng của mục sư Quang đềù có công an đi sát bên.

    Các mục sư liên hệ giáo hội đều bị công an mời làm việc liên tục từ Sài gòn lên Tây Nguyên với hàng loạt mục sư bị thẩm vấn.

Hình ảnh

(biên bản cưỡng chế VP Giáo Hội Mennonite VN C5/1H Trần Não-Bình Khánh-Q.2-Tp Sài Gòn)

(Biên bản cưỡng chế vường cầu nguyện Mennonite 'The Thu Thiem Mennonite's Praying Garden')

 ________________________________________________________________________________

    Tình hình hiện nay rất căng thẳng, hàng chục an ninh luôn canh gác 2 trung tâm của Giáo Hội 24/24 tạo áp lực cho gia đình Mục sư Nguyễn Hồng Quang, mỗi bước mục sư Quang ra khỏi nhà đều có ít nhất sáu an ninh kè theo.

Còn cập nhật tiếp.............

Các bài liên quan đến:


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163