Các nguyên tắc hành động căn bản của mục sư Mennonite

Các nguyên tắc hành động căn bản của mục sư Mennonite

Thủ Thiêm,Sài gòn, ngày 09/11/2010

Các nguyên tắc hành động căn bản của mục sư Mennonite

1.    Nguyên tắc về  chính trị:

 • Không tham gia đảng phái chính trị.
 • Không tham gia các nhóm chính trị vũ trang hay quyền lực.
 • Không tham gia bạo động hay sử dụng bạo lực để phản kháng.

2.    Nguyên tắc về chính quyền:

 • Không chống chính quyền.
 • Không đồng lõa với bạo quyền.
 • Không ủng hộ lạm quyền.

3.    Nguyên tắc về chính kiến:

 • Không chống cộng sản làm cách mạng.
 • Không ủng hộ đường lối cách mạng sai lầm của người cộng sản.
 • Không đồng ý Cộng sản chống Thượng Đế.

4.    Nguyên tắc công dân:

 • Dân chúng  : phải yêu thương
 • Đại chúng : phải bảo vệ quyền lợi
 • Công chúng :Phải xã thân vì công lý

5.    Nguyên Tắc Hội Thánh:

 • Hội Thánh: Chúa là Tối Thượng .
 • Hội Thánh là của Chúa .
 • Hội Thánh không được phân chia.

6.    Nguyên tắc sống: (ơn Chúa)

 • Sống làm gương.
 • Sống tự lực.
 • Sống tự chủ.

7.    Nguyên tắc cộng đồng:

 • Cảm thông, bao dung.
 • Tôn trọng và sẽ chia.
 • Lắng nghe và thuận phục

    Các nguyên tắc nầy bảo đảm cho một thống nhất nội bộ Mennonite trong và ngoài nước, có căn cứ vào Thánh kinh. Mọi xem thường các nguyên  tắc trên  như một sự vi phạm và chịu một kỷ luật bắt buộc; ngay cả nạn bè phái trong Tin lành cũng bị lên án và lánh xa!

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang  

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163