Cập nhật thông tin khẩn

Cập nhật thông tin khẩn

    CQCS đã thả 2 em sinh viên thần học. 22h00' lực lượng công an vào vườn Cầu Nguyện Mennonite (The Mennonite's Praying Garden) kiểm soát từng gia đình là những người nghèo khổ mục sư Quang cưu mang cho ở không trả tiền. Không biết ngày mai cưỡng chế họ sẽ đi đâu, ở đâu!? vậy mà tối nay họ không được yên giấc bở sự khủng bố tin thần của lực lượng công an. Xin quí vị cầu nguyện thay.

Ms Lê Thị Phú Dung

đang cập nhật tiếp..............


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163