Buổi Thờ Phượng Chúa tại HT Mennonite Q.2

Buổi Thờ Phượng Chúa tại HT Mennonite Q.2

Video Clip Buổi Thờ phượng Chúa vào (Chúa nhật 19/09/2010) tại Hội Thánh Mennonite Q.2-Tp Sài Gòn. Có 180 người tham dự.

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163