Báo SGGP đánh phá đạo Tin Lành

Báo SGGP đánh phá đạo Tin Lành

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra 5 số báo từ ngày 22/09/2010 – 27/09/2010   loạt bài với tiêu đề “Bộ mặt thật của mục sư tự phong Nguyễn Hồng Quang”. Việc nầy có dấu hiệu phỉ báng tôn giáo, mạ lỵ cá nhân tôi tức Nguyễn Hồng Quang ( mục sư Ordained), vu khống công dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp,  vi phạm luật Việt Nam và công pháp Quốc Tế.

Click vào đây download 5 bài báo

 

PhotobucketXem hồ sơ bút danh ĐƯỜNG LOAN chuyên vu khống, đánh phá Tôn Giáo và Lương Tâm

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163