Đoàn Truyền Giáo Lưu Động

Đoàn Truyền Giáo Lưu Động

hơn 80 người tham dự trong buổi truyền giảng

VIETMENCHURCH - Vào thứ 7 ngày 6/10/2010 Đoàn Truyền Giáo Lưu Động Mennonite đến hổ trợ chương trình truyền giảng tại nhà hàng Tư Trung trên đường Phan Huy Ích do Hội Thánh Cầu Vòng tổ chức. Có hơn 80 người tham dự (có 70 thân hữu). Chương trình diễn ra thật phước hạnh trong sự tể trị của Chúa. Sau chương trình MS kêu gọi khoảng 40 người đứng lên tiếp nhận Chúa, các nhân sự và tín hữu Hội Thánh Cầu Vòng đã ghi lại thông tin liên lạc để chăn sóc các tân tín hữu sau buổi truyền giảng. Xin quí vị cầu nguyện nhiều cho anh em Hội Thánh Cầu Vòng.

Davidnguyen

SV Samuel Đóc đơn ca kêu gọi trong buổi truyền giảng

(MS Toàn chia sẻ Tin Lành)

 

(ban nhạc Đoàn TGLĐ hổ trợ trong chương trình)

 

 

(dự tiệc thông công sau buổi truyền giảng)

Các bài liên quan đến:

Bình Luận

No comments found.

New comment


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163