Đơn khiếu nại khẩn cấp

Đơn khiếu nại khẩn cấp

 Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----------

                                                                                                 Quận 2, ngày 10/12/2010

 

Đơn khiếu nại khẩn cấp

Về việc:  Khiếu nại thông báo số 93/TB-UBND về  cưỡng chế thu hồi đất  tại C5/1H, khu phố 1, Trần Não, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP. HCM.( Trụ sở Giáo Hội Tin lành Mennonite).

 Kính gửi:   - UBND Quận 2.

-                                                     -    UBND Phường Bình Khánh, Quận 2.

Tôi tên Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1958.

CMND: 023450905, do CA. HCM cấp Ngày 08/01/2010 ,

Thường trú số: C5/1H, khu phố 1, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM.

Nay tôi làm đơn nầy khiếu nại lên quí câp như sau:

    Ngày 09/12/2010 UBND Phường Bình Khánh ra thông báo cưỡng chế trụ sở giáo hội Tin lành Mennonite Việt nam cũng là tư thất của gia đình chúng tôi tại địa chỉ nêu trên. Thời gian thực hiện cưỡng chế ghi rõ vào lúc 8 giờ đến 17 giơ 00 ngày 14/12/2010.

    Xét thấy thông báo nầy của UBND  Phường Bình Khánh vi phạm pháp luật về nhà ở và gây thiệt hại cho tôn giáo vì lẽ:

1.          Quyết định  11297/QĐ-UBND ngày 09/08/2010 của UBND Quận 2 cưỡng chế căn nhà và đất tại C5/1H khu phố 1 phường Bình Khánh, Quận 2 tôi đang khiếu nại và chưa có quyết định giải quyết khiếu nại , cưỡng  chế    không theo đúng trình tự pháp luật được qui định tại khoản 2 điều 148 Luật nhà ở  ngày 29/11/2005    mục  7 chỉ  thị  05/2006/CT-TTg ngày  22/02/2006 của  Thủ  Tướng  Chính  Phủ .(kèm đơn khiếu nại và biên nhận đơn của UBND Quận 2).

2.          Cơ sở C5/1H khu phố 1, Bình Khánh, Quận 2 trên thực tế là cơ sở thờ tự đang sử dụng liên tục cho mục đich tôn giáo ổn định 15 năm qua, Chính quyền cưỡng chế phá dỡ nơi thờ tự trái luật trong mùa giáng sinh & năm mới là một hành động báng bổ tôn giáo, tàn ác vi phạm  đạo đức  cùng chính sách tôn giáo theo hiến pháp và luật pháp quốc tế.

3.          Theo Quyết định số 1997/QĐ- UB ngày 10/05/2002 của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM. mà UBND Phường  Bình Khánh  căn cứ đề ra thông báo số 93/TB-UB cưỡng chế  cơ sở C5/1H, khu phố 1, Bình Khánh của chúng tôi là không đúng vì chúng tôi nằm ngoài ranh thu hồi của quyết định nói trên ( có chứng cứ pháp lý),

    Mong quí cấp  tôn trọng pháp luật và đạo lý thu hồi, hủy bỏ thông báo 93/TB-UB nói trên  hiệp thương trở lại dựa theo toàn bộ hệ thống pháp luật quốc gia qui định liên quan đến quá trình thu hồi nhà đất của công dân và các tổ chức có sử dụng đất.

Kính đơn.

 

 

MS. Nguyễn Hồng Quang

( phone: 0978207007)

Đồng kính tường:

-         Liên Hữu Tin lành Mennonite Bắc Mỹ.

-         Tổng Lãnh Sự Canada & Hoa Kỳ.

-         Hiệp Hội Thông Công Tin lành Việt nam & Thế Giới.

-         Giáo Hội Tin lành Mennonite Việt nam.

   

 

 

Các bài liên quan đến:


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163