Thập Tự Xưa

2010-12-01 15:53

 


 
1. Thập tự xưa sừng sững cao
Dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục
Lòng tôi yêu thập giá xưa
Nơi Vua Vinh Diệu Chí Cao
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương

2. Thập tự xưa hình xấu xa
Toàn trần gian đều mỉa mai
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm
Vì Chiên Con từ Chúa Cha
Rời trời cao đầy hiển vinh
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha

3. Từ nay trung thành mãi luôn
Phục tại chân thập giá xưa
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc
Ngày tương lai bừng sáng tươi
Jêsus kêu gọi chính tôi
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang

ÐK:
Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163