THẦN HỌC CHUỘC TỘI

2010-12-03 08:23

THẦN HỌC CHUỘC TỘI

CHƯƠNG 25: NGHIÊN CỨU VỀ SÁCH CÔNG VỤ

Luca đã viết sách Công vụ giữa năm 63-65 S.C. Sách này ghi lại lịch sử của ba mươi ba năm đầu tiên của chức vụ Đấng Christ ngồi tại bên hữu Đức Chúa Trời. Chính là một khải thị về những biến cố tiềm ẩn của sự cứu chuộc qua Đức Thánh Linh. Không một ai ngoại trừ Êtiên và Banaba được Kinh Thánh...

CHƯƠNG 24: CON NGƯỜI BỀ TRONG

Con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Con người có cùng nhóm với Đức Chúa Trời (Sáng 1:26-27, 1Phierơ 3:4). Giăng 4:24, “Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và bằng lẽ thật”. Tâm lý học gọi người bên trong của tấm lòng của linh...

CHƯƠNG 23: VỮNG LẬP TRONG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời - Cha chúng ta không vui lòng khi thấy con cái Ngài yếu đuối, bệnh hoạn. Ngài yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và chở che họ. (Êphêsô) 6:10) Ngài không hề khiến con cái Ngài bệnh hoạn. Ngài không hề áp chế họ. Ngài đã cung ứng sức mạnh và ân sủng cho hết thảy con cái Ngài (2Côrinhtô...

CHƯƠNG 22: TÌNH YÊU TRÀN TRỀ

Con người chết phần tâm linh. Sự chết cai trị trên họ. Con người mang bản chất Satan trong linh của họ. Rôma 5:12-21 là sự chú giải của Đức Chúa Trời về sự chết thuộc linh. Sự chết này được gọi luật của tội lỗi và sự chết (Rôma 8:2,3). Mười Điều Răn được gọi luật tội lỗi. Luật này hành động...

CHƯƠNG 21: CHÚA GIÊ-SU KHÔNG CẦN CHỊU KHỔ LẦN NỮA

Chữ “ngồi xuống” lặp lại mười hai lần trong Tân Ước. Hêbơrơ 8:1, “Điểm chính yếu của những điều chúng ta đang nói là thế nầy: Chúng ta đang có một Vị Thượng Tế như thế, Ngài đang ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn (CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM)Nghiêm trên trời”. Tại sao Ngài ngồi xuống? Vì công việc...

CHƯƠNG 20: SATAN LÀ KẺ THÙ ĐÃ BỊ THẤT BẠI

Chúa Giê-su đã chinh phục Satan, không phải là cho chính Ngài, mà là cho con người. Sự chiến thắng của Ngài trên Satan là một công tác thay thế. Vì mọi sự Ngài thực hiện trong sự cứu chuộc, Ngài thực hiện cho chúng ta, vậy nên sự chiến thắng của Christ là sự chiến thắng của chúng ta. Toà án tối...

CHƯƠNG 19: LỜI CÔNG BỐ CỦA CHÚA GIÊ-SU

Khi chúng ta nghiên cứu đời sống một người được chép trong bốn sách Phúc Âm, chúng ta được liên tục nhắc nhở về Đức Chúa Trời. Ngài bước đi, hành động và nói Ngài như Ngài và Đức Chúa Trời là một. Ngài hành động cách công chính. Ngài thực hành điều ấy. Khi Ngài cần đức tin, cần tình yêu, cần khôn...

CHƯƠNG 18: CON NGƯỜI SIÊU NHIÊN

Cả thế giới từ trước tới giờ đều mong chờ một người siêu nhiên. Người siêu nhiên đầu tiên đến như cái rễ ra từ đất khô. Không ai nhận biết Ngài. Không ai biết được Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt. Họ không biết rằng LOGOS của Đức Chúa Trời Đấng đã từng ở với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa...

CHƯƠNG 17: GIỮ VỮNG LỜI CÔNG BỐ

Thật quan trọng để chúng ta biết rằng sau khi cầu nguyện, chúng ta không lặp lại lời cầu nguyện nữa. Nhiều người nghi ngờ lời Chúa bởi việc công nhận sự nghi ngờ và vô tín. Êsai 55:11, “Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc...

CHƯƠNG 16: KHẢI THỊ VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI THEO PHAO-LÔ

Không ai biết Cha cho đến lúc chính Giê-su giới thiệu về Cha. Không ai biết Giê-su cho đến lúc Cha giới thiệu về Ngài. Khải thị Phaolô giới thiệu cho chúng ta về Cha và Giê-su cách rõ nét. Cha bày tỏ cho Hội Thánh họ thật sự là gì trong Đấng Christ. Ngài bày tỏ những gì Ngài đã làm cho chúng ta...

1 | 2 | 3 >>

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163