Bởi Lằng Đòn Chúa

2010-12-01 15:52

 

Chúa đã gánh hết đớn đau bệnh tật hôm nay 
Ngài cất đi mọi khổ đau
Nhưng nhân gian chỉ cho rằng Chúa mang nhục hình
Đắng cay cô đơn bởi Giê hô va

Tại nơi thập giá cứu Chúa gánh thay tội tôi
Ngài tan nát đổ huyết gánh thay tội nhân
Chúa đến đem hy vọng cho lòng này
Đau thương khốn khó Giê xu gánh thay để tôi bình an.

ĐK: 

Vì lằn roi Chúa chữa lành tôi
Lằn roi Chúa chữa lành tôi
Lằn roi Chúa chữa lành tôi
Lằn roi Chúa đã chữa lành.


Surely He took up our infirmities 
And carried our sorrows
Yet we consider Him stricken by God
Smitten by Him and afflicted
But He was pierced for our transgressions
He was crushed for our iniquities
The punishment that brought us peace
The punishment that brought us peace
Was upon Him

*And by His wounds
We are healed
By His wounds we are healed
By His wounds we are healed
By His wounds we are healed

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163