Bài 2: Lạc điểm hình thành trường chức vụ Mennonite Sài gòn.

2010-12-03 09:25

   

 Tháng 09/2007 Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ có khóa mục vụ tại Campuchia, chỉ có ít học viên đến được đó đáp ứng được điều kiện xuất nhập cảnh, phần lớn không có hộ chiếu , 5 mục sư khi về bị công an bắt giam., số lượng nhân sự và người tình nguyện cần đào tạo luôn luôn đông. Điều nầy thúc giục hơn hết khiến chúng tôi cần mở trường nhanh chóng hơn .

 

 

    Chúng tôi họp bàn liên tục dù khải tượng ai nấy đều có sẵn, mở trường kinh thánh chính qui tập trung có nhiều vấn đề chúng tôi phải tiên liệu trước: bênh tật, an ninh, pháp lý, lương thực, chổ ở, phương tiện học tập,  thư viện, giáo trình, vấn đề giảng viên an ninh lẫn an sinh cho họ… bao vấn đề khác nữa khiến chúng tôi khi bàn luận để thực hiện không có câu trả lời, thật càng bàn luận càng rơi vào bế tắc!!! không ai dám mở trường cả! càng nghĩ ngợi chúng tôi càng trăn trở hơn.

 

 

    Chúng tôi hiểu rằng không thể thay thế việc điều hành, quản trị và nhu cầu đời sống ăn ở thực của tập thể giáo viên và sinh viên của trường kinh Thánh bằng sự hời hợt liều lỉnh “ trong túi không có  lấy một xu”  rồi cứ phó thác cho đức tin, tới đâu thì tới…và để cho kẻ cười chê chỉ trích (luôn vây kín như nước lụt) chỉ làm nhục danh Chúa thôi, thật sự lo lắng bao trùm lên chúng tôi.

 

 

    Nhưng rồi hàng ngày các mục sư có con em theo học luôn gọi điện thoại hỏi  thăm chừng nào con em họ nhập học? chừng nào trường hình thành? Chúng tôi thật như ngồi trên lửa, vả lại nữ mục sư Hồng lại bị bắt là người vừa hoàn tất cao học mục vụ là một ủng hộ viên mạnh mẻ, thật không thể tưởng tượng cho tôi lúc đó, tôi bàn với ban thường vụ, với mục sư Lê Quí Hữu chúng ta cầu nguyện xem Chúa giải quyết thế nào cho chúng ta?  Rồi thì một tin vui khi có một ân nhân là cựu Hướng đạo sinh thông cảm dâng hiến 2115 USD  Chúng tôi vội vàng mua mùng gối, chiếu và gạo măm cùng các nhu yếu khác…  lệnh tập trung học viên tức khắc ngày đó là ngày 15/11/2007.

 

 

    Hai mơi bảy tháng trôi qua,  không biết bao nhiêu điều mà thầy trò trường kinh thánh Mennonite Sài Gòn đã trải nghiệm, đây là  kỳ diệu nhờ  việc làm kỳ lạ nhưng là một kho tàng vô giá mà Chúa đã tặng cho người hầu việc Chúa của Giáo Hội Mennonite Việt nam.. Mong rằng Chúa cho chúng tôi nhớ hết để kể ra với quí tôi tớ và con cái Chúa cùng khích lệ nhau hiến thân hơn nửa Cho Ngài.

 

 

    Tháng giêng năm 2010.  MS Nguyễn Hồng Quang

 

Sinh viên Cùng ăn ,cùng ở, cùng học tại số nhà C5/1H Trần Não, Q.2, SG .là một sự lạ Chúa cùng làm.

--- HẾT ---

 

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163