Bài 1: Ý tưởng nào hình thành Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn?

2010-12-03 09:52

Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn được thành  lập ngày 15/11/2007 với ban đầu chỉ có 24 sinh viên chính thức và 7 sinh viên dự thính, nay đã được 27 tháng với 56 sinh viên tập trung toàn thời gian. Việc tuyển sinh khóa đầu tiên là một ân điển cho các sinh viên, bởi ý tưởng ban đầu của nhóm sáng lập là lòng cảm thông các mục sư truyền đạo và tín hữu  là bậc cha mẹ có con em bỏ học  vì lý do nghèo đói hay không được  may mắn trong con đường học vấn vì nhiều lý do tế nhị khác nữa! nên chúng tôi gồm các mục sư trong ban thường vụ  giáo hội không thể nào nhìn các mục sư thuôc mọi sắc tộc, mọi miền đất nước đồng công với mình xây dựng hội thánh không có thù lao, không có lương bổng hay phụ cấp, lại bị bắt bớ, sách nhiễu, bị ghép vào sổ đen vì liên hệ với nhóm mục sư “tự phong và làm chính trị” ngoài chịu nhiều áp lực an ninh, thiệt  thòi quyền lợi xã hội, các mục sư còn chịu thiệt thòi về tương lai con cái. Đêm ngủ chúng tôi không thể nào ngủ được, nước mắt mình thường tuôn trào giữa đêm khuya! Chúng tôi có những người anh chị em đồng công họ cầu nguyện rất thiết tha, mạnh mẽ và họ thấy bình an thúc giục tôi không chờ đợi hoàn cảnh xã hội cho phép như thông thường, mà hãy coi như mọi việc như đã có! Và hãy “bước đi trong đức tin”. Tuy nhiên không những nhận thức chỉ dựa vào tâm hồn cao thượng như vậy là đủ yếu tố để có một trường kinh thánh hình thành dễ dàng?

    Chúng tôi hoàn toàn ý thức rõ về tầm quan trọng của cơ đốc giáo giục chân chính mang lại hiệu quả cho phong trào hội thánh tư gia như thế nào, chúng tôi đã kinh nghiệm và thấy tính căn bản nầy mà hội thánh muốn đứng vững trong một xã hội loại bỏ thế giới quan cơ đốc một cách triệt để!

    Không thể thỏa hiệp hay bán đứng giá trị của Hội Thánh để tồn tại tạm  thời nên chúng tôi ưu tiên trong bối cảnh bị cô lập với nhận thức rằng : chỉ có huấn luyện , huấn luyện và  huấn luyện khẩn cấp, dưới mọi hình thức… nhưng đào tạo tập trung, chính quy là cách không thể thiếu và không nghi ngờ tính hiệu quả mà lịch sử đã chứng minh . Thế là vấn nạn đã giải quyết cách thông suốt với tâm linh “ nếu thiếu trí thức mà bước đi thì vấp ngã” ( châm 19:2) và không thể “quả quyết được  lời chân lý” ( châm 22:20) .

    Trong cuộc chiến niềm tin và  xung đột ý thức hệ đang diễn ra mà Hội thánh phải đối diện đó là “chiến trường tâm trí”. Đào tạo lãnh đạo chính qui tập trung dài hạn thì tạo nền móng vững chắc cho hội thánh đương đầu làm chủ tâm trí với quá nhiều tên độc của kẻ dữ. Thế hệ lãnh đạo mới  được đào tạo sẽ tuyên bố phúc âm trong vị trí đắc thắng.

    Thế là trường chức vụ Mennonite hình thành với lớp cao đẳng thánh kinh ban đầu có 24 em sau một năm tăng hơn gấp đôi 56 em, hiện họ đang về quê ăn tết và thực tập ngày 22/02/2010 họ tựu trường.

 

 

Bị chú: Chúng tôi sẽ có các bài tiếp theo liên quan đến tổ chức đời sống, sinh hoạt, giáo viên, giáo trình, quản lý, tài chánh về áp lực an ninh, về chiến dịch đánh phá trường ác liệt như thế nào, và hiện nay mô hình của trường dưới hình thức nào, hiện tại và tương lai trường ra sao..

 

 

 

 

Xin xem một số hình ảnh của những ngày đầu:

 

 

  • Hình ngày lễ khai giảng đơn sơ với sự cầu nguyện dâng mình và buổi học đầu tiên 23/11/2007. Các hình giờ học ngoại ngữ, vi tính.

--- HẾT--

 

  •  

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163