A- TRÒ CHƠI SINH HOẠT VÒNG TRÒN

2010-12-01 15:55

I- TRÒ CHƠI PHẢN XẠ

       Gồm những trò chơi có tính cách trí tuệ, đòi hỏi người chơi phải có sự linh động biến báo, phản xạ nhanh về các động tác và lời nói của người điều khiển, chơi riêng từng người.

II- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẸ

       Gồm những trò chơi vận động tại chỗ, đòi hỏi sự khéo léo và nhạy bén, ăn khớp với nhau về động tác. Thường thì chơi chung cả vòng tròn.

III- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG MẠNH

       Gồm những trò chơi lưu chuyển, đổi chỗ và chạy nhảy dùng sức lực, sự nhanh nhẹn. Thường thì chơi chung cả tập thể cùng vận động.

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163