Giới Thiệu Trường Chức Vụ Mennonite Việt Nam

Bài 1: Ý tưởng nào hình thành Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn?

2010-12-03 09:52
Trường chức vụ Mennonite Sài Gòn được thành  lập ngày 15/11/2007 với ban đầu chỉ có 24 sinh viên chính thức và 7 sinh viên dự thính, nay đã được 27 tháng với 56 sinh viên tập trung toàn thời gian. Việc tuyển sinh khóa đầu tiên là một ân điển cho các sinh viên, bởi ý tưởng ban đầu của nhóm...

Bài 2: Lạc điểm hình thành trường chức vụ Mennonite Sài gòn.

2010-12-03 09:25
     Tháng 09/2007 Liên Hữu Mennonite Bắc Mỹ có khóa mục vụ tại Campuchia, chỉ có ít học viên đến được đó đáp ứng được điều kiện xuất nhập cảnh, phần lớn không có hộ chiếu , 5 mục sư khi về bị công an bắt giam., số lượng nhân sự và người tình nguyện cần đào tạo luôn luôn...

Bài 3: Trường Chức vụ Mennonite Sài Gòn: “ Thử Thách Trăm Bề!”

2010-12-03 09:25
    Sự vui mừng hớn hở của ngày khai giảng cùng buổi học đầu tiên ngày 23/11/2007 với sự tưng bừng cầu nguyện giảng dạy của giảng viên sinh viên khiến chúng tôi quên đi mọi khó nhọc để chuẩn bị Trường Kinh thánh hình thành. Máy in, máy chiếu, máy quạt làm việc hết công suất,...

Bài 4 TRƯỜNG CHỨC VỤ MENNONITE: “VUI MỪNG TRONG CƠN HOẠN NẠN”

2010-12-03 09:25
“ Cơ đốc nhân chân chính không bị khó khăn bắt bớ mới là chuyện lạ”  “ Nếu là cơ đốc nhân bị bắt bớ là chuyện thường, không bị bắt bớ mới là điều bất thường” Đó là lời khích lệ của mục sư Alain khoa và nhiều tôi tớ Chúa khi thấy chúng tôi luôn bị sách nhiễu với đủ loại lý do trên trời rơi...

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163