Tài Liệu

Hội Thánh Miền Nam Sau Năm 1954

- Tin Lành ở Miền Nam phát triển mạnh và có nhiều tiến bộ lớn, với những nỗ lực lớn để truyền giáo cho đồng bào. Tuy nhiên quá trình phát triển cũng gặp không ít trở ngại. Tin Lành Ở Miền Nam Sau 1954 Sau khi bị chia cắt, năm 1955 Hội Thánh Tin Lành Miền Nam đã tổ chức Hội Đồng Mục Sư Truyền...

100 Năm Tin Lành VN: Hội Thánh Tự Chủ Và Phát Triển Trong Khó Khăn (1927 – 1954)

  – Sau những bước đi đầy khó khăn từ những năm 1911, Tin Lành Việt Nam đang đức trước cơn bách hại lớn cùng những thách thức to lớn, nhưng Hội Thánh...

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

1 | 2 >>

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163