Hòa Bình, Công Lý

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên: Nguyễn Hồng Quang. Sinh ngày 20.12/1958. Tại Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Có một vợ và ba...

Phúc Trình số 2

  Về Việc : Phản biện các bài báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) trong 5 kỳ từ 22/09/2010-27/09/2010  mạ lỵ...

Phúc Trình Số 1

Mục sư Nguyễn Hồng Quang (cố vấn BĐH) chia sẻ lời Chúa trong buổi họp BĐH ...

Báo SGGP đánh phá đạo Tin Lành

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra 5 số báo từ ngày 22/09/2010 – 27/09/2010   loạt bài với tiêu đề “Bộ mặt thật của...

TƯỜNG TRÌNH KHẨN

Về việc: Trụ sở giáo hội Mennonite tại Quận 2 bị chính quyền ra hàng loạt quyết định cưỡng chế, hoạt động giáo hội...

KIẾN NGHỊ THƯ

V/v: Ngưng cưởng chế, di dời trung tâm chức vụ Mennonite  tại tổ 79, Phường An khánh, quận 2, Tp. Sài...

<< 1 | 2

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163