Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành Thật Là Gì?

2010-12-03 09:17
Tin Lành Thật Là Gì?

Không Được Cứu

2010-12-03 09:14
Không Được Cứu "Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!" Giê-rê-mi 8:20 Không được cứu! Bạn đọc thân mến, đây có phải là cảnh ngộ đau buồn của bạn không? Được cảnh cáo về ngày phán xét đang đến, tìm cách trốn tránh cuộc đời, nhưng đến giờ nầy bạn vẫn chưa được cứu? Bạn...

Đức Tin Cứu Rỗi

2010-12-03 09:14
Đức Tin Cứu Rỗi Câu chìa khóa nói về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu là tin nhận nơi Ngài. Giăng 3:16 tuyên bố, "Hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất." Người cai ngục ở thành Phi-líp hỏi, "Tôi phải làm chi để được cứu?" và câu trả lời của Đức Chúa Trời qua sứ đồ Phao-lô...

Tin Dữ Và Tin Lành

2010-12-03 09:13
Tin Dữ Và Tin Lành Chúng ta sẽ đứng lui lại để nhìn một cách tổng quát về toàn bộ mục đính của Tin Lành. Bắt đầu từ lúc khởi đầu và kéo dài suốt cho đến hết. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ dùng là Rô-ma 5:12-21. "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có...

Sự Lựa Chọn Của Ai?

2010-12-03 09:13
Sự Lựa Chọn Của Ai? "Quyết định là của bạn . . . Bây giờ tùy bạn . . . Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm để cứu, phần còn lại là tùy ở bạn . . . Bạn phải chọn Chúa Cứu Thế cho chính bạn . . . Bạn phải có một quyết định cuối cùng." Tất cả chúng ta thường nghe những lời tuyên bố...

Thế Nào Tôi Mới Trở Nên Được Cứu?

2010-12-03 09:10
Thế Nào Tôi Mới Trở Nên Được Cứu? Nhu cầu lớn nhất và cấp bách nhất của con người là được hòa thuận lại cùng Thượng Đế. Hòa thuận lại với Thượng Đế nghĩa là được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Ngài, được làm mới lại bởi Thánh Linh và được ban cho sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Điều nầy được gọi là...

Đối Diện Với Sự Chết

2010-12-03 09:10
Đối Diện Với Sự Chết Ung thư, tai nạn và hàng trăm loại bệnh khác nhau đang chờ đợi để nuốt trửng chúng ta. Sự chết chờ đợi chúng ta giống như một nền xi-măng chờ đợi bóng đèn đang rơi. Nỗi khiếp sợ không tên đã làm cho nhiều người tiêu tốn hàng chục ngàn đô-la chỉ để hưởng thêm một ngày tươi...

Làm sao tôi biết Kinh Thánh là chân lý???

2010-12-03 09:09
Làm Sao Tôi Biết Kinh Thánh Là Chân Lý? BẲNG CHỨNG BÊN NGOÀI: Bằng chứng bên ngoài có nghĩa là những thực tế bên ngoài Kinh Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung cấp những dữ kiện giá trị đáng tin cậy. Bằng chứng về khoa học: Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được Kinh...

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163