Bài Học Kinh Thánh

TA THẮNG NHỜ ĐỨC TIN!

Không ai giúp gì cho tín hữu ngày nay được,  khi Thiên Chúa cho phép mọi sự đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống!  Ngài có thẩm quyền để điều khiển và Ngài sẽ hành động theo ý định của Ngài!  Qua sách tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ về một bối cảnh được xảy ra trong Thiên ý định...

Chương 2 Phần 03 từ câu 11-21.

ĐỨC TIN KIỆN TOÀN (T.T.)   “Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền   -Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”       Phao-lô đã mền mại trong Thiên ý định minh chứng rằng ông đã nhận được Phúc-âm đích thực từ nơi Chúa Jesus là sự thật.  Qua sự minh chứng nầy chúng ta nhận thấy...

Khảo cứu sách Ro-ma và Ga-la-ti Chương 02/ Phần 02

  Chương 02/ Phần 02 từ câu 6-10 Các giáo sư Do-thái mang nhiều hy vọng có thể làm cho Phao-lô và Phúc-âm của ông rao giảng sẽ thất bại trước các vị lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem  họ sẽ bài bác Phao-lô.  Phao-lô nói:”“Những kẻ được tôn trong?”  Còn về các vị có thế giá -lúc bấy giờ...

Khảo Cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (chương II Phần 1)

Câu 1-5   Chương 2.   (Phần 01 từ câu 1-5)     Chương nầy cho biết về cuộc họp Hội đồng lãnh đạo của Hội thánh Chúa tại Hội thánh Giê-ru-sa-lem và điều Phao-lô(Paul) phản đối Phi-e-rơ(Peter)bởi ông Phi-e-rơ thiếu sự kiên quyết đối với Luật-pháp và rõ ràng trong chân lý...

Khảo Cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần Kết Nối qua chương II)

PHẦN KẾT NỐI QUA CHƯƠNG HAI ĐỨC TIN KIỆN TOÀN     Bài học (chương 01) trước quí vị thấy gì qua một con người Sau-lơ sốt sắng theo luật pháp?  Có phải quá gian ác không?  Tội ác tột đỉnh khi ông đi tàn sát bắt bớ những ai tin theo Phúc-âm!(Gal...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4) tiếp theo

  “Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền – Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”.   Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1: 18-24 Câu gốc Galati 1:23 ” Họ chỉ nghe rằng người đã bắt bớ họ trước đây, nay đang rao truyền Phúc Âm về đức tin mà người đã cố sức tiêu diệt.” Đề mục: . ...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4) tiếp theo

  Phần 04 từ 15-17, 24.(chương 1)     Bài học hôm nay chúng ta nghiên cứu lại cuộc đời Phao-lo, tham khảo lại tiểu sử một con người đã tận hiến cho Chúa Jesus như thê nào?  Duyên cớ nào mà ông đã tận hiến?(Congv 9:1-43,22:1-30,26:1-32; 1Cor 15:9; Phil 3:6; 1Tim 1:13…)...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4)

“Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền –   Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”.   Phần 04, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:13-14 Câu gốc Galati 1:12 ” vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần 3)

  Phần 03, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:11-14 Câu gốc Galati 1:12 "vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ." Đề mục: .  Xác Định Rõ Phúc-âm. Chủ Đề:  Phúc âm...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần 3)

  Phần 03, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:11-14 Câu gốc Galati 1:12 "vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ." Đề mục: .  Xác Định Rõ Phúc-âm. Chủ Đề:  Phúc âm...

Khảo cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương I/Phần 2)

“Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền –   Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”.   (T.T) Chương 01. Phần 02.  Đây là phần dẫn nhập tiếp theo phần trước, một khúc nhạc...

Khảo cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương I/Phần 1)

THƯ TÍN GALATI-ROMA Hãy nếm thử!  Sự sắc bén của Kinh thánh là dường nào!      Mùi vị và màu sắc của Sự Xưng Công Chính- Ân Điển của Đức Chúa Trời là tại đây!   “Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền –Tuyên Ngôn Tự Do Của...

Lẽ thật Phúc Âm

Kinh Thánh : Galati 2:5b, 14a, 16, 19, 20a; 3:11, 23-25; 4:2; 6:15 Trong Galati 2:5 và 14 Phao lô đề cập đến lẽ thật Phúc âm. Từ  lẽ thật ở đây không có nghĩa là giáo lí hay sự dạy dỗ của phúc âm, mà chỉ về thực tại của phúc âm.  Dầu chỉ là một sách ngắn, nhưng Galati đem lại...

KẺ KIỆN CÁO BẠN Ở ĐÂU?

    Gióp 1:6 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.1:9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?      Xachari 1:3 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem...

MÓN QUÀ CỦA SỰ CÔNG CHÍNH

II Cô-rinh-tô 5: 21 "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."     Kinh thánh được viết cho nhân loại đang phạm tội, tác giả là Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu...

Tin và hành động

Mác 5:28-29  "Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. 29 Cùng một lúc ấy (lập tức, ngay tức khắc), huyết lậu liền cầm lại; người nghe (biết rằng, cảm thấy, cảm nhận, cảm biết) trong mình đã được lành bịnh."     Đây...

SỰ THA THỨ NGỌT NGÀO

"Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. (Thi 103:11-12)     Bạn có lúc nào nhận thấy thật khó để tin rằng...

Sự Chết Của Kinh Luật Và Tân Lang Giê-su

Phân đoạn suy gẫm hôm nay: Rô-ma 7:1-13 Phân đoạn hôm nay dùng ví dụ về việc kết hôn để giải thích bí mật của sự kết hợp với Chúa Cứu Thế và được tự do thoát khỏi ràng buộc của kinh luật. SỰ CHẾT CỦA KINH LUẬT VÀ TÂN LANG GIÊ-SU Rô-ma 7:1-13 1Hỡi anh chị em, vì tôi nói với những người...

THẬP TỰ GIÁ LÀ CHÌA KHÓA PHẤN HƯNG

Kinh Thánh: 1.Dân số ký 21:9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống. 2.Galati 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng...

Sự sống lại trả lời cho tất cả

Bạn thân mến, Bạn có sẵn sàng để trả lời câu hỏi liên quan đến điều quan trọng nhất đối với mỗi một con người? Chúng ta đều biết đó không phải là tiền bạc, danh vọng, vinh hoa phú quý. Sự sống mới là điều quan trọng nhất và giá trị nhất của mỗi một con người.  Và cũng chính vì vậy mà cái chết...

1 | 2 >>

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163